Powrót

„Pakiet Strażnika” – nowa oferta specjalna Nationale-Nederlanden

Powrót

„Pakiet Strażnika” – nowa oferta specjalna Nationale-Nederlanden

22.09.2016

Wystartowała nowa oferta specjalna Nationale-Nederlanden. Ubezpieczyciel do dobrze już znanej klientom polisy „Sposób na Przyszłość” wprowadził unikalne korzyści „Pakietu Strażnika”. Nowa platforma ubezpieczeniowa daje klientom m.in. możliwość regularnego oszczędzania z ochroną kapitału oraz do 500 zł premii co roku, którą można przeznaczyć na dowolny cel. Ponadto umowa zapewnia także kompleksowe ubezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń w życiu rodzica czy dziecka.

Promocja dedykowana jest klientom posiadającym dzieci, którzy w okresie od 19 września do 31 grudnia br. zawrą umowę ubezpieczenia „Sposób na Przyszłość” oraz w jej ramach ubezpieczą osobę dorosłą wraz z przynajmniej jednym dzieckiem. Przy czym właściciel polisy może, ale nie musi być ubezpieczonym na umowie, a dziecko powinno być objęte ochroną z tytułu przynajmniej jednej umowy dodatkowej.

W ramach oferty specjalnej klienci otrzymają dwie dodatkowe korzyści. Po pierwsze jest to coroczna premia, w wysokości nawet do 500 zł, wypłacana do 18. urodzin najmłodszego dziecka ubezpieczonego w ramach polisy, od momentu zawarcia umowy. A po drugie Nationale-Nederlanden gwarantuje ochronę kapitału, która obowiązuje w przypadku inwestowania 100% wszystkich składek inwestycyjnych przez cały okres ubezpieczenia w fundusz UFK NN Gotówkowy.

Oferta specjalna „Pakiet Strażnika” to odpowiedź Nationale-Nederlanden na potrzeby polskich konsumentów, którzy oprócz czystej ochrony ubezpieczeniowej poszukują również możliwości regularnego i bezpiecznego oszczędzania oraz budowania kapitału na przyszłość swojego dziecka w ramach umowy na życie. Nasz nowy produkt oferuje przy tym dodatkowy bonus finansowy, który można przeznaczyć na dowolny cel, m.in. na bieżące potrzeby rodziny, edukację dzieci lub też zaoszczędzić, aby umożliwić dziecku spokojny i bezpieczny start w dorosłe życie – mówi Adam Burchat, kierownik ds. rozwoju produktów inwestycyjnych w Nationale-Nederlanden.

Ubezpieczenie daje również możliwość dostosowania zakresu ochronnego do zmian w życiu. Można to zrobić samodzielnie wybierając pojedyncze rozwiązania spośród 12 dodatkowych umów ochronnych. Klient może także dobrać poszczególne elementy, które dla jego wygody zostały skompletowane w pakiety według głównych potrzeb – zdrowotnych, wypadkowych i zabezpieczenia dzieci. Nabywając umowy dodatkowe w pakietach ubezpieczony otrzymuje także assistance medyczny, obejmujący m.in. pomoc domową, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala, opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkającymi z ubezpieczonym i wiele innych.

Należy podkreślić, że właściwie dobrane ubezpieczenie pomaga zapewnić rodzinie środki na wypadek niespodziewanych zdarzeń w codziennym życiu oraz poczucie spokoju i bezpieczeństwa w przyszłości – podsumowuje Adam Burchat.

W związku z rozszerzeniem swojej oferty produktowej, Nationale-Nederlanden rozpoczęło właśnie kompleksową kampanię reklamową o nazwie „Zostań strażnikiem przyszłości Twojego dziecka”. W pierwszej kolejności ruszyła jej radiowa oraz internetowa odsłona. Projekt przewiduje także aktywności w TV.

Załączniki, dokumenty