Powrót

Otrzymaliśmy tytuł „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej”

Powrót

Nationale-Nederlanden z tytułem „Przyjaznej Firmy Ubezpieczeniowej"

17.01.2017

Kolejny rok z rzędu Nationale-Nederlanden znalazło się wśród najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, zajmując trzecie miejsce w gronie firm oferujących ubezpieczenia na życie. Plebiscyt „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” organizuje miesięcznik „Gazeta Bankowa” we współpracy z PWC.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni na podstawie ankiet wypełnianych przez firmy ubezpieczeniowe oraz decyzji niezależnego jury. „Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że kolejny rok z rzędu zostaliśmy docenieni przez kapitułę plebiscytu. Tytuł ten jest najlepszym dowodem na to, jak wiele wysiłku wkładamy w nieustanne podnoszenie jakości naszych usług, oferowanych obecnym, jak i przyszłym klientom. Wyróżnienie to traktujemy jako mobilizację do dalszej pracy i doskonalenia naszej oferty” – mówi Anna Grzelońska, Członek Zarządu Nationale-Nederlanden.

Ankieta, która została rozesłana przez redakcję „Gazety Bankowej” do towarzystw ubezpieczeniowych, składała się z sześciu obszarów. Były to: wypłacalność, spory sądowe, zgłoszenia do instytucji regulacyjnych/kontrolnych, obsługa posprzedażowa. Dodatkowo zadano dwa pytania – jedno dotyczyło wypłaty kwoty bezspornej, a drugie badania przez międzynarodową agencję ratingową. Waga ankiety w ogólnej ocenie wynosiła 80 proc., pozostałe 20 proc. zostało przeznaczone na głosy jury.

Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku.
Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce. 

 

Kontakt:

Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812
E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl

Marek Gieorgica T: 22 127 00 56
E: mg@clearcom.pl