Powrót

Raiffeisen Polbank zaoferuje klientom ubezpieczenia grupowe Nationale-Nederlanden

Powrót

Raiffeisen Polbank zaoferuje klientom ubezpieczenia grupowe Nationale-Nederlanden

19.03.2018

Klienci Raiffeisen Polbanku prowadzący własne firmy mogą korzystać z grupowego ubezpieczenie na życie „Razem dla siebie”. Bank przygotował to rozwiązanie we współpracy z Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenia grupowe pracowników to coraz popularniejszy produkt z uwagi na atrakcyjną wysokość składki oraz możliwość współfinansowania ich przez firmy, czyli zaproponowania pracownikom dodatkowego, pozapłacowego benefitu. Badania Nationale-Nederlanden pokazują, że dla blisko dwóch trzecich ankietowanych (62,4 proc.) możliwość przystąpienia do takiego ubezpieczenia w miejscu pracy jest atrakcyjna.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z rachunków firmowych w Raiffeisen Polbanku, mogą teraz dodatkowo zadbać o ochronę własnego życia i zdrowia, jak też życia i zdrowia swoich pracowników i ich najbliższych. Pozwala na to ubezpieczenie „Razem dla siebie” przygotowane przez bank we współpracy z Nationale-Nederlanden. Polisa grupowego ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę w przypadku różnych zdarzeń losowych ubezpieczonego, m.in. niezdolności do pracy, choroby skutkującej hospitalizacją, nieszczęśliwego wypadku czy śmierci. Pieniądze z ubezpieczenia pozwalają na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji, a w przypadku śmierci ubezpieczonego mogą zostać  wykorzystane przez bliskich na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych.

- Ubezpieczenie „Razem dla siebie” to kolejny krok w uzupełnianiu naszej oferty produktów ochronnych w segmencie małych przedsiębiorstw. Wraz z Nationale-Nederlanden budujemy świadomość ubezpieczeniową klientów i staramy się zaspokoić ich potrzeby w zakresie zabezpieczenia życia i zdrowia. Dotychczas pracownicze ubezpieczenia grupowe oferowane były pracownikom jedynie przez duże firmy. Dzięki naszemu rozwiązaniu także mikroprzedsiębiorca będzie mógł zaproponować ten benefit obecnym lub potencjalnym pracownikom, zwiększając atrakcyjność oferowanej posady. Prosta i przejrzysta oferta została oparta na trzech pakietach z szerokim zakresem ochrony i oferowana jest w uproszczonym procesie sprzedaży. Przystępność cenowa i transparentność warunków tj. zakres ochrony, proces wypłat świadczenia, sprawia, że produkt jest dostępny i łatwy do zrozumienia – mówi Iwona Czępińska Dyrektor ds. Ubezpieczeń w Raiffeisen Polbank.

- Po pozytywnym odbiorze naszych produktów wśród klientów indywidualnych rozwijamy współpracę z Raiffeisen Polbank w nowych obszarach. Dzięki prostemu i zrozumiałemu produktowi chcemy zapewnić szeroki okres ochrony pracowników zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach, a pracodawcom dać możliwość przyciągania oraz utrzymania wartościowych pracowników przez oferowanie pozapłacowych benefitów, jakimi są ubezpieczenia grupowe – mówi Michał Jakubowski, Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych z Nationale-Nederlanden. - Proponujemy klientom banku produkt doceniony na rynku, wielokrotnie nagrodzony za innowacyjność i jakość rozwiązań ubezpieczeniowych – dodaje.

Ubezpieczenie posiada trzy warianty z szerokim zakresem ochrony, dzięki czemu klient może wybrać taki, który jest najbardziej dostosowany do jego potrzeb. Różnią się one wysokością sum ubezpieczenia w poszczególnych umowach dodatkowych przy zachowaniu tego samego zakresu. Wysokość składek jest również konkurencyjna i zróżnicowana w poszczególnych wariantach pakietów. Dzięki formule pakietowej nie ma konieczności zbierania od każdej z firm dokładnych informacji o wieku i płci zatrudnionych w niej osób. Dodatkową zaletą jest zastosowanie uproszczonego i przyjaznego dla klientów procesu zawarcia umowy ubezpieczenia – dzięki temu polisa i certyfikaty bardzo szybko do niego trafią. 

Ochroną objęte mogą być osoby nie tylko zatrudnione na umowę o pracę, ale również zlecenie lub osoby współpracujące. Dodatkowo możliwe jest ubezpieczenie małżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci, poprzez zakup takiego samego zakresu ubezpieczenia. Udział w opłacanej składce ubezpieczeniowej zależy od pracodawcy. Może zadecydować, czy i w jakim stopniu pokryje koszt miesięcznej opłaty. Umowa odnawialna jest co rok. Każdy ubezpieczony, w ramach polisy ma także możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

Przygotowane przez Nationale-Nederlanden ubezpieczenie „Razem dla siebie” otrzymało w 2017 roku przyznawaną przez „Gazetę Finansową” nagrodę Turbiny Polskiej Gospodarki za najlepszy produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Produkt dostępny jest u doradców w oddziałach Raiffeisen Polbank na terenie całej Polski.