Powrót

Ubezpieczenie na życie dla młodych

Powrót

Ubezpieczenie na życie dla młodych w ofercie Nationale-Nederlanden

17.05.2016

16 maja br. Nationale-Nederlanden uatrakcyjniło swoją polisę „Ochrona Jutra” dodając do niej wariant dla osób młodszych, w wieku 18-30 lat. Mogą one od teraz skorzystać z „Ochrony Jutra na Start” na jeszcze bardziej korzystnych warunkach. Ubezpieczyciel wprowadził także zmiany w innych, dobrze już znanych produktach.

Ochrona Jutra na Start

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów w ofercie Nationale-Nederlanden wprowadzone zostało udogodnienie dla osób młodszych – w wieku 18-30 lat – które zaczynają poważniej myśleć o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Teraz już od 79 zł mogą oni zawrzeć umowę z dostępem do kompleksowego zabezpieczenia. Jest to atrakcyjne kosztowo rozwiązanie dla Konsumentów, którzy np. dopiero weszli na rynek pracy i szukają niedrogiej alternatywy ubezpieczenia się w razie niespodziewanych zdarzeń. W ramach „Ochrony Jutra na Start” Klienci mają możliwość skorzystać ze wszystkich umów dodatkowych dostępnych w „Ochronie Jutra”. Co więcej, w przyszłości mogą oni również dowolnie rozszerzyć liczbę osób ubezpieczonych – np. w sytuacji małżeństwa czy pojawienia się dziecka na świecie. Polisa daje także swobodę w regulowaniu zakresu ubezpieczenia. Oznacza to sposobność wprowadzania zmian w umowach dodatkowych, nawet w trakcie ich trwania, w tym dodanie elementów inwestycyjnych, tj. IKE lub IKZE.

Co ważne, Klienci mogą również rozpocząć inwestowanie już od 100 zł miesięcznie. Przy czym skorzystanie z tej opcji jest całkowicie dobrowolne. Nie ma obowiązku cyklicznego przeznaczania na zakup jednostek funduszy określonej kwoty, a moment wejścia i wyjścia z inwestycji zależy wyłącznie od nich. Ponadto produkt nie zawiera jakichkolwiek opłat likwidacyjnych. Oznacza to, że istnieje możliwość wypłaty pieniędzy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowe opcje znanej ochrony

W ofercie Nationale-Nederlanden pojawił się także nowy wariant „Ochrony Jutra” adresowany do stałych Klientów – „Ochrona Jutra dla Naszych Klientów” – w którym już od 39 zł można mieć dostęp do wszystkich umów dodatkowych „Ochrony Jutra” – w razie wypadku, nowotworów lub innych poważnych chorób – a także możliwość inwestowania swoich nadwyżek finansowych.

Z kolei „Ochrona ze Zwrotem” to unikalne rozwiązanie, które zabezpiecza życie Klienta. Z jednej strony w przypadku gdyby go zabrakło, gwarantuje, że jego bliscy otrzymają ustaloną kwotę pieniędzy. Z drugiej strony, polisa zapewnia zwrot do 100% wpłaconych składek po zakończeniu umowy w sytuacji, gdy nie nastąpi wypłata z tytułu śmierci.

W Nationale-Nederlanden cały czas skupiamy się na dalszym rozwoju naszej oferty, aby dostarczać możliwie szerokiej grupie Konsumentów atrakcyjne rozwiązania zabezpieczające ich przyszłość finansową. „Ochrona Jutra na Start” jest tego przykładem, ponieważ nawet bardzo młodym osobom dajemy sposobność ubezpieczenia się i dostosowania polisy do ich aktualnych potrzeb, a w przyszłości możliwość jej elastycznej zmiany, aby odpowiadała ich bieżącym potrzebom. Celem szerszego udostępnienia naszej oferty „Ochrona Jutra” jest dostarczenie Klientom solidnych rozwiązań finansowych, tak aby Nationale-Nederlanden stało się ubezpieczycielem pierwszego wyboru, również na wczesnym etapie życia – mówi Bogusława Szyszka-Orłowska, Kierownik ds. Produktów w Nationale-Nederlanden.

Załączniki, dokumenty