16.09.2021

Promocja IKZE – załóż konto i odbierz bon do Allegro

Dzięki IKZE możesz samodzielnie gromadzić oszczędności emerytalne oraz skorzystać z ulgi podatkowej w PIT. W ramach promocji, jeśli założysz IKZE do 11 października 2021 r. i w ciągu 7 dni dokonasz pierwszej wpłaty, otrzymasz bon do Allegro. 
 

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to dobrowolny produkt, który pozwala gromadzić dodatkowe oszczędności. IKZE możesz założyć samodzielnie i to Ty decydujesz kiedy i ile wpłacasz na swoje IKZE. Ogranicza Cię maksymalny limit rocznych wpłat. W 2021 r. możesz wpłacić do 6310,80 zł, a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia  to możesz wpłacić do 9466,20 zł. W Nationale-Nederlanden Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym (DFE) minimalna pierwsza wpłata to 150 zł, a każde kolejne to co najmniej 50 zł. 

Korzyści podatkowe IKZE

Zaletą IKZE jest nie tylko możliwość budowania poduszki finansowej, ale również korzyści podatkowe. Wpłaty na IKZE dokonane w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Maksymalna korzyść podatkowa jaką daje IKZE w 2021 r. to  2019 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia1 3029 zł. Ulga nie jest dostępna dla wszystkich podatników, więcej informacji znajdziesz tutaj: "IKE i IKZE a odliczenie od podatku".

Pieniądze możesz wypłacić w każdym momencie. Jeśli oszczędności z IKZE wypłacisz po ukończeniu 65. roku życia, zapłacisz wyłącznie 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanych środków (warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat). Natomiast jeśli zdecydujesz się na wypłatę środków przed ukończeniem 65. roku życia (tzw. zwrot), wycofywane środki musisz rozliczyć w PIT. Oszczędności z IKZE będą opodatkowane stawką podatkową jaką opodatkowujesz swoje dochody. Więcej informacji znajdziesz tutaj: "Wszystko o IKZE: ustawa, wypłata, oszczędzanie" .

Skorzystaj z promocji Bon do Allegro

Jeśli założysz IKZE (otwarcie konta odbywa się online – otwórz IKZE ) do 11 października br. i dokonasz pierwszej wpłaty na swoje IKZE w ciągu 7 dni od otwarcia IKZE, otrzymasz bon do Allegro. Klienci, którzy przenoszą swoje IKZE do Nationale-Nederlanden DFE, mają czas na dokonanie wpłaty transferowej do 10 listopada 2021 r. Pamiętaj, żeby przy zakładaniu konta zaakceptować Regulamin Promocji
 

Bon o wartości Wysokość wpłaty
30 zł 150 zł -1499,99 zł
50 zł 1500 - 2499,99 zł
150 zł 25000 zł i więcej*


* do maksymalnego limitu wpłat na IKZE w 2021 r.

--

1 Uwaga: Przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia rozumiemy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwracamy uwagę, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i korzysta z tzw. ulgi na start (w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców).

 

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych. Nationale-Nederlanden DFE nie gwarantuje realizacji przyjętego celu inwestycyjnego.