Powrót

APG - Analiza Potrzeb Grupowych

Analiza Potrzeb Grupowych (APG) to dokument, który pomaga ustalić potrzeby i możliwości inwestycyjne.


Czym jest Analiza Potrzeb Grupowych oraz jak ją złożyć? 

Przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego z opcją inwestycyjną niezbędne jest wypełnienie Analizy Potrzeb Grupowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym dotyczącym Analizy Potrzeb Grupowych.

Pobierz list informacyjny dotyczący APO

Pobierz poniższy dokument, wydrukuj go, wypełnij i podpisz. Podpisany dokument należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na poniższy adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12 
00-342 Warszawa

Pobierz Analizę Potrzeb Grupowych

Pobierz oświadczenie do Analizy Potrzeb