Powrót

APO - Analiza Potrzeb Osobistych

Analiza Potrzeb Osobistych (APO) to dokument, który pomaga ustalić potrzeby i możliwości inwestycyjne.


Czym jest Analiza Potrzeb Osobistych oraz jak ją złożyć? 

Przy przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego z opcją inwestycyjną niezbędne jest wypełnienie Analizy Potrzeb Osobistych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym dotyczącym Analizy Potrzeb Osobistych.

Pobierz list informacyjny dotyczący APO

Pobierz poniższy dokument, wydrukuj go, wypełnij i podpisz. Podpisany dokument należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przystąpienie do ubezpieczenia grupowego na poniższy adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12 
00-342 Warszawa

Pobierz Analizę Potrzeb Osobistych

Pobierz Oświadczenie do Analizy Potrzeb Osobistych