Słownik pojęć

Rozumiemy, że niektóre z użytych w ankiecie pojęć mogą wymagać wyjaśnienia i rozwinięcia. Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby móc szczerze odpowiedzieć na pytania zawarte w naszym badaniu. 

Wdrażanie nowych technologii

Ochrona danych osobowych

Nowe produkty i usługi

Recesja gospodarcza

Wzrost sprzedaży on-line

Ekologiczny program ożywienia gospodarczego

Interwencje rządowe

Trudności finansowe

Doświadczenie klienta

Ryzyko pandemii

Wdrożenie ESG

Transformacja IT

Działanie podczas lockdownów

Utrzymujące się niskie stopy procentowe

Redukcje kosztów i wydajność

Zawirowania na rynkach finansowych

Wzrost znaczenia regulacji prawnych