Zaloguj się do swoich aplikacji

Doradco, ta strona pozwoli Ci przejść do platform:  sprzedażowej (OSP) i obsługowej (PEGA) oraz wyszukiwarki OWU (GTC). Pomogą Ci one w obsłudze ubezpieczenia Inwestycje Portfelowe (ULS2).

OSP

Zaloguj się do platformy sprzedażowej

PEGA

Zaloguj się do platformy obsługowej

GTC

Zaloguj się do wyszukiwarki OWU i załączników