Ubezpieczenie <em>Bezpieczny Biznes</em> <b></br> z Nationale-Nederlanden</b>
Powrót

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes
z Nationale-Nederlanden

Bezpieczny Biznes z Nationale-Nederlanden to doskonałe zabezpieczenie zobowiązań
w stosunku do Banku. Polisa zapewnia wsparcie finansowe Tobie w razie kłopotów
ze zdrowiem i Twojej rodzinie gdyby Ciebie zabrakło.

  • Pieniądze na spłatę rat pożyczki oraz odsetek z linii kredytowej w okresie Twojej czasowej niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub z powodu pobytu w szpitalu.
  • Nawet 500 zł miesięcznie (Bonus na ZUS) w razie czasowej niezdolności do pracy.
  • Zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich. Gdyby Ciebie nagle zabrakło, otrzymają oni wypłatę do 400 000 zł. Będą mogli ją przeznaczyć na uregulowanie zobowiązania wobec banku.
  • Assistance Medyczny - dodatkowo do ubezpieczenia otrzymasz pakiet usług w ramach którego zorganizujemy w miarę potrzeby wizytę pielęgniarki lub lekarza, transport medyczny, rehabilitację czy badania specjalistyczne i pokryjemy koszty.
  • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h – polisa działa non stop na całym świecie.

Jak działa Polisa?

Ubezpieczenie Bezpieczny Biznes adresowane jest do Klientów ING Banku Śląskiego S.A., którzy posiadają lub tez wnioskują o Pożyczkę gotówkową lub Linię kredytową i chcieliby skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia w razie śmierci, Czasowej niezdolności do pracy lub Pobytu w szpitalu. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby, które ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 65 lat. Takie zabezpieczenie może stanowić istotny element wsparcia finansowego dla Ubezpieczonego i jego najbliższych w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ponadto jest ono indywidualnie dopasowane do sytuacji finansowej Ubezpieczonego, gdyż Suma ubezpieczenia jest bezpośrednio powiązana z wysokością zobowiązania wobec banku.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres równy okresowi Umowy pożyczki lub Umowy o linię kredytową).

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

  • Śmierci ubezpieczonego
  • Czasowej niezdolności do pracy lub Pobytu w szpitalu

Ile pieniędzy wypłaci Ubezpieczyciel, jeżeli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego?

W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Czasowej Niezdolności do pracy lub Pobytu w szpitalu Nationale‑Nederlanden wypłaci Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia zgodnie z art. 11-13 Warunków. Istnieją także sytuacje, kiedy Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności i Świadczenie nie zostanie wypłacone. Zostały one opisane w oddzielnym rozdziale w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Gdzie i kiedy działa ubezpieczenie?

Od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jesteś chroniony na całym świecie, przez całą dobę.

Skontaktuj się z nami