Powrót

Błędy na koncie OFE

Brak składki lub jej zła wysokość mogą być sygnałem, że dane osobowe na deklaracji zgłoszeniowej wystawianej przez pracodawcę nie są prawidłowe. Zobacz co zrobić, by rozwiązać ten problem.


 

Jeżeli składki OFE nie wpływają na Twoje konto lub wpłynęły w złej wysokości sprawdź:

  • czy jesteś Członkiem OFE?
  • czy Twoje dane zgłoszone do OFE są poprawne?
  • czy pracodawca opłaca Twoje składki w terminie?
  • czy dane jakie przekazuje Twój pracodawca są zgodne z tymi, które otrzymało od Ciebie OFE?

 

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione i składki są przekazywane w terminie przez pracodawcę, należy zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Niestety, OFE nie ma informacji o wysokości dochodów swoich Członków, więc nie jest w stanie zweryfikować poprawności kolejnych składek. OFE nie może występować w imieniu swoich Klientów w sprawie należnych składek. Dlatego tak ważną sprawą po podpisaniu deklaracji przystąpienia do OFE jest regularne sprawdzanie, czy składki wpływają na rachunek. Pomoże Ci w tym portal n-serwis.

Aby sprawdzić stan swoich składek zaloguj się do n-serwisu.

Aby skierować do ZUS zapytanie o problemy z wpłata składki należy skierować pisemne wezwanie na adres:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Obsługi Klienta
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

tel. 22 623 42 61 do 63 lub do lokalnego oddziału ZUS.