Przewodnik dla pracowników o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system długoterminowego oszczędzania. Zgromadzone pieniądze mają być wsparciem finansowym Polaków np. po zakończeniu aktywności zawodowej. Program prowadzony jest przez pracodawcę i obejmie wszystkich zainteresowanych pracowników, za których odprowadzane są składki emerytalne i rentowe (w tym pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie).
Pytań o PPK jest wiele – spróbujemy odpowiedzieć Wam na te główne i najważniejsze.

Skąd pochodzą oszczędności w PPK?

Twoje konto PPK zasilane będzie z trzech źródeł – Twoich wpłat, wpłat pracodawcy i dopłat ze strony państwa. Schemat wpłat podstawowych wygląda następująco:

 

Pracownik

Wpłaty podstawowe:

  • 2% wynagrodzenia brutto*
Pracodawca

Wpłaty podstawowe:

  • 1,5% wynagrodzenia brutto
Dopłaty

Dopłaty:

  • 250 zł (wpłata powitalna)
  • 240 zł (dopłata roczna)

*W przypadku osób otrzymujących wynagrodzenia, które łącznie ze wszystkich źródeł w danym miesiącu nie przekraczają 120% wynagrodzenia minimalnego, wpłata podstawowa pracownika może być obniżona do 0,5%.

 

Zarówno pracodawca, jak i pracownik ma możliwość zwiększenia swoich wpłat, maksymalnie do 4%.

 

Jak wygląda schemat wpłat do PPK?

Pracownik i pracodawca dokonują wpłat co miesiąc. Dodatkowo od państwa (Fundusz Pracy) otrzymasz jednorazową wpłatę powitalną oraz raz w roku dopłatę roczną. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce przy przykładowym wynagrodzeniu 5000 zł brutto:

 

Kiedy mogę wypłacić środki z PPK?

Pieniądze odłożone w PPK są Twoją prywatną własnością. Zasilają one Twoje indywidualny rachunek w PPK i to Ty decydujesz, kiedy nimi zadysponujesz. Zgromadzone oszczędności mają być finansowym zabezpieczeniem po 60. roku życia, ale możesz z nich skorzystać również wcześniej i przeznaczyć:

Na dowolny cel

Wtedy otrzymasz kapitał pomniejszony o:

- dopłaty Państwa

- środki pochodzące z 30% wpłat finansowanych przez pracodawcę (środki te zostaną przekazane na Twoje subkonto w ZUS)

- podatek od zysków kapitałowych od reszty zwracanego kapitału

Na wkład własny

przy zakupie mieszkania lub domu (dla osób poniżej 45. roku życia) - dostaniesz do 100% kapitału z PPK, jednak pieniądze musisz zwrócić w ciągu 15 lat

Na finansowe wsparcie

w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby u Ciebie lub u członka najbliższej rodziny - możesz bezzwrotnie skorzystać z 25% oszczędności

O czym musisz pamiętać?

  • Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne
  • Pieniądze gromadzone na koncie PPK należą wyłącznie do pracownika
  • Oszczędności zgromadzone w ramach PPK możesz wypłacić w dowolnym momencie i na dowolny cel
  • W każdej chwili możesz zrezygnować z wpłat do PPK jak również wznowić ich przekazywanie
  • Do PPK zostaniesz zapisany automatycznie przez swojego pracodawcę jeżeli jesteś w wieku 18-54 lat. Osoby, które ukończyły 55 lat, mogą zgłosić chęć uczestnictwa w PPK poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy programu, PPK okazuje się korzystnym sposobem na długoterminowe oszczędzanie. Zgromadzone środki są wyłączną własnością pracownika, a dodatkowe dopłaty od pracodawcy i państwa sprawiają, że zgromadzony kapitał może zostać nawet podwojony w stosunku do sytuacji, gdybyś oszczędzał sam bez wsparcia pracodawcy i państwa. Symulację swojej przyszłej emerytury możesz obliczyć posługując się kalkulatorem  PPK.

Powodzenia w oszczędzaniu!