Co to za produkt?

Inwestycje portfelowe to ubezpieczenie inwestycyjne z jednorazową składką dla klientów ING Banku Śląskiego S.A.

Co wyróżnia to ubezpieczenie?

Inwestycje portfelowe to ubezpieczenie inwestycyjne z jednorazową składką, dające możliwość pomnażania kapitału przy jednoczesnej jego ochronie. Strategie inwestycyjne dostępne w jego ramach są dopasowane do Ciebie i akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka inwestycyjnego. Polisa stanowi jednocześnie zabezpieczenie finansowe dla bliskich – w przypadku Twojej śmierci, wypłacimy im świadczenie w wysokości 101% albo 106% wpłaconych składek. Procent ten jest uzależniony od Twojego wieku w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 

Kto zarządza Portfelami?

Od 01.08.2019 r. Ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, które są dostępne w ramach Inwestycji portfelowych będzie zarządzać NN Investment Partners TFI S.A. 
NN Investment Partners TFI S.A. jest czwartą pod względem zarządzanych aktywów firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Na polskim rynku działa już od prawie 22 lat zarządzając aktywami zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucji. NN Investment Partners TFI S.A.: 
• zarządza aktywami ponad 400 tys. klientów wartymi ponad 18 mld złotych, 
• korzysta z wiedzy i doświadczenia globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, zatrudniającej ponad 1 000 pracowników z 16 krajów Europy, Ameryki i Azji, która zarządza aktywami o wartości 260 mld euro, 
• posiada 15-osobowy zespół zarządzających, analityków i traderów zlokalizowanych w Warszawie, którzy ze wsparciem ponad 280 ekspertów odpowiadających za inwestycje NN Investment Partners w Hadze, opiekują się aktywami klientów

Czy to produkt dla mnie?

Tak, jeśli klientem ING Banku Śląskiego S.A. i chciałbyś zainwestować jednorazową kwotę w wysokości min. 50 tys. zł.

Jak go kupię?

Szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu znajdziesz na stronie ING Banku Śląskiego S.A.

Od 13 grudnia 2021 r. w ramach nowych umów ubezpieczenia oferowane są następujące Portfele:

 

 
Charakterystyka
Opłata za zarządzanie od aktywów Portfela pobierana przez Nationale-Nederlanden Stawka roczna
UFK Portfel Oszczędnościowy

Fundusz niskiego ryzyka rekomendowany dla Klientów o profilu inwestycyjnym konserwatywnym, umiarkowanym lub dynamicznym

0,70%

UFK Portfel Stabilny Do dnia 6.02.2022 r. UFK Portfel Konserwatywny

Fundusz średniego ryzyka rekomendowany dla Klientów o profilu inwestycyjnym umiarkowanym lub dynamicznym

1,25%

UFK Portfel Globalny Do dnia 6.02.2022 r. UFK Portfel Emerytalny Plus

Fundusz średniego ryzyka rekomendowany dla Klientów o profilu inwestycyjnym umiarkowanym lub dynamicznym

1,75%

* Z dniem 1 stycznia 2022 r. Nationale-Nederlanden zrezygnowało z pobierania części opłaty - opłata ta jest pobierana w wysokości 1,70%. 

Niezależnie od opłaty za zarządzanie, którą pobiera Nationale-Nederlanden, fundusze inwestycyjne, w które inwestują fundusze (UFK), pobierają własne opłaty za zarządzanie. Informacje o kosztach pobieranych z aktywów funduszy inwestycyjnych, w które inwestują fundusze (UFK), są dostępne na stronie (link).

Roczna opłata za usługi powiernicze wynosi maksymalnie 0,05% wartości aktywów Portfela.

Powyższa tabela opisuje opłaty za zarządzanie wszystkimi funduszami zaoferowanymi przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Poszczególnym właścicielom polisy i ubezpieczonym głównym udostępnione są jedynie te fundusze, które opisano w przekazanym im Opisie funduszy.
 

Dokumenty

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!