Oświadczenia CRS

Oświadczenie CRS

Wypełnione Oświadczenie CRS prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące CRS

Czym jest CRS oraz jaka polska regulacja wprowadza nowe obowiązki z zakresu CRS?

Jakie są obowiązki Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. wynikające z regulacji CRS?

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć Oświadczenie CRS?

Jakie dane należy podać w Oświadczeniach CRS?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Czym jest numer TIN?

Czy Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. będzie wymagało ode mnie dodatkowych informacji?

Co się stanie, jeśli odmówię wypełnienia Oświadczenia CRS?

Gdzie mogą zostać przekazane moje dane?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!