Jestem osobą, którą zmarły członek OFE
wskazał jako Uposażoną

Jeśli zmarły członek OFE wskazał Cię jako osobę Uposażoną, możesz otrzymać środki z jego funduszu.

Poniżej opisaliśmy dokładne informacje dotyczące procesu wypłaty oraz dokumenty, których będziemy potrzebować do jej realizacji. 

1. Jeśli Uposażeni żyją 

Środki, zgromadzone na rachunku zmarłego Członka OFE, będą podzielone pomiędzy Uposażonych
w proporcjach ustalonych przez zmarłego Członka OFE i wypłacone Uposażonym.

2. Jeśli Uposażeni zmarli po Członku OFE

Uposażeni nabyli prawo do środków zgromadzonych na koncie Członka OFE w wysokości odpowiadającej jego udziałowi (określonemu przez Członka OFE).

Środki należne Uposażonym będą rozdysponowane pomiędzy jego Spadkobierców.

3. Jeśli Uposażeni zmarli przed Członkiem OFE

Zmarły Uposażony nie nabył prawa do środków zgromadzonych na rachunku i w przypadku, gdy:

a) Zmarły Uposażony był wskazany, jako jedyny uprawniony do odbioru środków – środki z rachunku należą się  Spadkobiercom zmarłego Członka OFE.
b) Zmarły Uposażony nie był jedynym uprawnionym wskazanym przez Członka Funduszu – środki przypadające zmarłemu Uposażonemu dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych, wyznaczonych przez zmarłego Członka OFE.

Sprawdź, jakich dokumentów będziemy potrzebować:

Jeśli Uposażeni żyją

Jeśli Uposażeni zmarli przed członkiem OFE

Jeśli Uposażeni zmarli po Członku OFE