Śmierć członka OFE

Wypłata z OFE w czasie epidemii

W tym trudnym okresie ułatwiamy składanie dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia z OFE. Do rozpatrzenia Twojej sprawy wystarczą nam kopie dokumentów wysłane mailem na adres info@nn.pl. Nie zapomnij o dołączeniu wniosku, na którym musi się znaleźć Twój czytelny podpis. Dla bezpieczeństwa skan wniosku zapisz w formacie PDF. 

Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Reguluje to Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Prawo do dziedziczenia przysługuje bez względu na to czy Członek OFE przekazuje nowe składki do OFE i ZUS czy tylko do ZUS. Można wskazać osoby, którym zostaną wypłacone środki z OFE i subkonta w ZUS.

W przypadku braku wskazania takich osób, zgromadzone środki wejdą w skład spadku i będą dziedziczone na zasadach ogólnych – zgodnie z obowiązującym prawem. Po przekazaniu do ZUS całości środków zgromadzonych na rachunku w OFE osoby, która nabyła prawo do emerytury, środki będą jeszcze dziedziczone przez 3 lata na podstawie tzw. premii gwarancyjnej.

Kwota wypłaty gwarantowanej stanowi  w uproszczeniu, część środków zgromadzonych w OFE, proporcjonalną do czasu, który upłynął od momentu nabycia prawa do emerytury. OFE, w imieniu osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Członka OFE, przekaże do ZUS informację kto, w jakim udziale oraz z jakiego tytułu otrzymał wypłatę środków z rachunku zmarłego. OFE nie potrzebuje w tym celu żadnych upoważnień. 

 

Aby poznać proces wypłaty środków zebranych przez członka na OFE, wybierz sytuację, która Cię dotyczy:

Jeśli zmarły członek OFE miał Współmałżonka, z którym miał wspólność majątkową

Jeśli Członek OFE miał Współmałżonka, ale przez cały okres małżeństwa istniała między nimi rozdzielność majątkowa

Jeśli członek OFE nie miał Współmałżonka

Jakich dokumentów będziemy potrzebować?

Jeśli zmarły Członek OFE miał Współmałżonka, z którym miał wspólność majątkową

Jeśli Członek OFE miał Współmałżonka, ale przez cały okres małżeństwa istniała między nimi rozdzielność majątkowa

Jeśli członek OFE nie miał Współmałżonka


Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

W jakiej formie będziemy potrzebować dokumentów?

  • Do rozpatrzenia Twojej sprawy wystarczą nam kopie dokumentów wysłane mailem na adres info@nn.pl.
  • Na wniosku musi się znaleźć Twój czytelny podpis. Dla bezpieczeństwa skan wniosku zapisz w formacie PDF. 

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Czy środki należne z tytułu wspólności majątkowej po śmierci Członka OFE mogą być wypłacone na rachunek bankowy bądź przekazem?

Dlaczego OFE musi wiedzieć czy i kiedy Członek OFE był w związku małżeńskim i czy między małżonkami istniała wspólność majątkowa czy rozdzielność majątkowa?

Co jeśli Członek OFE nie zgłosił zmian w stosunkach majątkowych między nim a mną – Małżonkiem?

Czy wypłata z OFE jest opodatkowana?

Kto i jak może sprawdzić kwotę środków na rachunku lub należnych do wypłaty?

Czy osoba Uposażona może się zrzec środków, bądź przekazać je innej osobie?

Czy komornik może przejąć środki zgromadzone na rachunku zmarłego?

Co zrobić, jeśli nie wiem czy Członek OFE wskazał Uposażonych i kto jest Uposażony?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!