Dożycie dnia zakończenia odpowiedzialności

Jeśli skończył się czas trwania umowy ubezpieczenia, na jaki się umawialiśmy czas złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

 

Poniższy wniosek dotyczy ubezpieczeń: Kapitałowe ubezpieczenie na życie, Ubezpieczenie na całe życie, Ubezpieczenie młodzieżowe, Terminowe ubezpieczenie na życie z miesięcznym świadczeniem, Ubezpieczenie stypendialne. Przed wypełnieniem upewnij się, czy posiadasz umowę do któregoś z powyższych ubezpieczeń.

Zgłoszenie możesz wysłać pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu osoby uprawnionej
  • w przypadku zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy Ubezpieczenia młodzieżowego) odpisu skróconego aktu małżeństwa

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!