Dożycie wieku emerytalnego

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny, złóż wniosek o wypłatę świadczenia.
Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek. Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zgłoszenie możesz wysłać pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonej osoby
  • w przypadku nie ukończenia 60. roku życia urzędowego dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych.
     

Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, poinformujemy Cię, czego będziemy dodatkowo potrzebować do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości wypłaty.
 

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!