Na wypadek nowotworu

W przypadku zdiagnozowania nowotworu, aby otrzymać świadczenie z ubezpieczenia, wypełnij wniosek. Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek.
Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonej osoby
  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego
  • dokumentacji medycznej z diagnostyki pierwszych objawów choroby
  • wyniku badania histopatologicznego
  • dokumentacji medycznej potwierdzającą całkowitą remisję i ponowne wystąpienie choroby (w przypadku nawrotu choroby)
  • pełnomocnictwa w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Jakie rodzaje nowotworów obejmuje ubezpieczenie?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!