Poważne zachorowanie

Po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania  zgłoś nam ten fakt przez wniosek online .
Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek.
Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonej osoby
  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego
  • dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia ambulatoryjnego wraz z wynikami badań
  • odpisu badania potwierdzającego rozpoznanie jednostki chorobowej będącej podstawą złożenia wniosku dotyczącego wypłaty, w przypadku nowotworu – wyniku badania histopatologicznego
  • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka – (rodzic), zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem (opiekun prawny)
  • pełnomocnictwa w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!