Postępowanie w przypadku śmierci Uczestnika Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych

Po śmierci uczestnika funduszy inwestycyjnych, jego spadkobiercy składają dyspozycję w sprawie spadku w placówce dystrybutora.
 

W tej sytuacji potrzebujemy:
 

  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • oryginał aktu zgonu uczestnika (do wglądu),
  • pisemną umowę o dziale spadku zawartą pomiędzy wszystkimi spadkobiercami lub prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku,
  • w przypadku, gdy spadkodawca (uczestnik) pozostawał w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, oświadczenie małżonka spadkodawcy, czy i ile przypadło mu jednostek w wyniku działu majątku,
  • w przypadku, gdy zmarły uczestnik posiadał Wspólny Rachunek Małżeński (WRM), pisemne oświadczenie współmałżonka potwierdzające istnienie wspólnoty majątkowej w momencie śmierci jednego z małżonków, niezbędne do otrzymania połowy jednostek zgromadzonych na rachunku WRM.
     

Na pytania odpowiemy pod numerem 801 588 185 lub 22 588 18 57 (pon. – pt.; 9:00 – 17:00).

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!