Trwałe inwalidztwo

Jeśli otrzymałeś orzeczenie o trwałym inwalidztwie  zgłoś do nas wniosek.
Sprawdź, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, żeby załatwić sprawę tak szybko, jak to możliwe.

Przed zgłoszeniem sprawdź, czy posiadasz umowę dodatkową, do której składasz ten wniosek.
Informację o niej znajdziesz w polisie, którą wysyłaliśmy w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Jeżeli jesteś Klientem Nationale-Nederlanden, wniosek możesz złożyć wygodnie logując się do swojej strefy Klienta Moje NN (dowiedz się więcej). Dzięki temu będziesz mógł śledzić status swojego wniosku.

Zgłoszenie możesz wysłać również pocztą.

W tym celu pobierz wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz, a następnie prześlij na nasz adres:


Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Do wniosku nie zapomnij dołączyć

  • kopii dowodu osobistego lub paszportu ubezpieczonej osoby
  • dokumentacji medycznej z udzielenia pierwszej pomocy
  • pełnej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, w tym zaświadczenia o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
  • orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych
  • opisu okoliczności wypadku z podaną datą zdarzenia
  • postanowienia z prokuratury lub notatki z policji opisującej okoliczności wypadku 
  • protokołu powypadkowego BHP w przypadku wypadku w pracy
  • dokumentu pełnomocnictwa, jeśli wniosek o wypłatę składa inna osoba niż osoba uprawniona do otrzymania świadczenia;
  • skróconego odpis aktu urodzenia dziecka – (rodzic), zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekunem (opiekun prawny)

Najczęściej zadawane pytania

Kto może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem?

Dlaczego prosimy o dokument tożsamości?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!