Wymagane wnioski i dokumenty

Ubezpieczenia indywidualne - jak zrobić zmianę w umowie

 

Jak przenieść środki lub zmienić podział składki pomiędzy UFK (Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi)?

Jak zmienić numer telefonu, adres e-mail i adres do korespondencji?

Ubezpieczenie grupowe - jak zrobić zmiany w umowie

Jak przenieść środki lub zmienić podział składki pomiędzy UFK (Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi)?

Ostrzeżenie

Przestrzegamy przed kontaktami w sprawie polis przez osoby lub podmioty, które z nami nie współpracują lub powołują się na różne instytucje np. KNF, UOKIK.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli rozmówca proponuje obniżenie składki, powołuje się na zmiany w przepisach prawa, o których możesz nie wiedzieć, a wymagające natychmiastowej reakcji od Ciebie Zobacz ostrzeżenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.


PRZYPOMINAMY
Nasi pracownicy lub pośrednicy dzwoniąc do klienta nie proszą o jego dane, ale najpierw podają imię i nazwisko klienta, aby upewnić się, czy rozmawiają z właściwą osobą.

Podejrzany kontakt w sprawie Twojej polisy zgłoś do swojego pośrednika ubezpieczeniowego lub skontaktuj się z naszą infolinią  22 522 71 24. Wtedy potwierdzimy, czy ten kontakt był z naszej strony.