Zmiany w umowie ubezpieczenia na życie

Ostrzeżenie

Przestrzegamy przed kontaktami w sprawie polis przez osoby lub podmioty, które z nami nie współpracują lub powołują się na różne instytucje np. KNF, UOKIK.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli rozmówca proponuje obniżenie składki, powołuje się na zmiany w przepisach prawa, o których możesz nie wiedzieć, a wymagające natychmiastowej reakcji od Ciebie Zobacz ostrzeżenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.


PRZYPOMINAMY
Nasi pracownicy lub pośrednicy dzwoniąc do klienta nie proszą o jego dane, ale najpierw podają imię i nazwisko klienta, aby upewnić się, czy rozmawiają z właściwą osobą.

Podejrzany kontakt w sprawie Twojej polisy zgłoś do swojego pośrednika ubezpieczeniowego lub skontaktuj się z naszą infolinią  22 522 71 24. Wtedy potwierdzimy, czy ten kontakt był z naszej strony.

Ubezpieczenia indywidualne - jak zrobić zmianę w umowie

 

Jak zmienić numer telefonu, adres e-mail i adres do korespondencji?

Jak zmienić numer dokumentu tożsamości?

Jak zmienić imię lub nazwisko?

Jak zmienić uposażonych - osoby, którym zostanie wypłacone świadczenie z ubezpieczenia ?

Jak przenieść środki lub zmienić podział składki pomiędzy UFK (Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi)?

Jak zmienić zakres ochrony w ubezpieczeniu lub częstotliwość opłacania składki?

Jak włączyć polecenie zapłaty?

Co robić, jeśli umowa kończy się?

Jak rozwiązać istniejącą umowę lub częściowo ją wykupić?

Jak zgłosić reklamację?

Ubezpieczenia indywidualne - formularze

Ubezpieczenie grupowe - jak zrobić zmiany w umowie

Jak zmienić dane osobowe i kontaktowe?

Jak zmienić osoby uposażone?

W jaki sposób wyznaczyć bank jako uposażonego?

W jaki sposób wnioskować o wypłatę środków z grupowej polisy inwestycyjnej?

W jaki sposób mogę wnioskować o indywidualną kontynuację ubezpieczenia?

Ubezpieczenia grupowe - formularze

 

Badanie potrzeb Klienta w związku z przystąpieniem do umowy dodatkowej z UFK