Wszelkie potrzebne informacje dotyczące CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych rezydentów państw należących do Organizacji Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Oświadczenie CRS

Do deklaracji o przystąpienie nowego Ubezpieczonego do istniejącej umowy z opcją inwestycyjną należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o statusie CRS.

Wypełnioną deklaracje przystąpienia wraz z oświadczeniem prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z listem informacyjnym oraz pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi CRS:

Pobierz list informacyjny dotyczący CRS
 

Pobierz potrzebne oświadczenie:

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie CRS dla Klientów Instytucjonalnych 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące CRS

Czym jest CRS oraz jaka polska regulacja wprowadza nowe obowiązki z zakresu CRS?

Jakie są obowiązki Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. wynikające z regulacji CRS?

Od kiedy obowiązują regulacje CRS?

Co oznacza pojęcie rachunku raportowanego?

Co oznacza pojęcia rachunku nieudokumentowanego?

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć oświadczenie?

Kiedy Klient musi pamiętać o wypełnieniu oświadczenia?

Jakie dane należy podać w oświadczeniach CRS?

Czym jest rezydencja podatkowa?

Kto posiada rezydencję podatkową państwa uczestniczącego?

Czym jest numer TIN?

Czy Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. będzie wymagało ode mnie dodatkowych informacji?

Co się stanie, jeśli odmówię wypełnienia oświadczenia CRS?

Gdzie mogą zostać przekazane moje dane?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!