FATCA

Oświadczenia o statusie FATCA 

Wypełnione Oświadczenie o statusie FATCA prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

 

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Indywidualnych (osób fizycznych)

Pobierz oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Instytucjonalnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące FATCA

Czym jest FATCA?

FATCA w polskich przepisach

Obowiązki Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. wynikające z FATCA

Od kiedy obowiązują regulacje FATCA?

Jacy Klienci podlegają regulacjom FATCA?

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć Oświadczenie o statusie FATCA?

Kto posiada obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (osoba indywidualna)?

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!