OFE

Warto mieć OFE!

OFE to sposób odkładania na emeryturę. Gromadź środki, bądź niezależny.

Przystąp do OFE Zmień OFE
Powrót

OFE w Nationale Nederlanden

Jeśli wybierasz OFE po raz pierwszy możesz to zrobić do 4 miesięcy po podjęciu pierwszej pracy. Zrób to szybko - zacznij od wypełnienia formularza on-line.

Dowiedz się więcej

Jeśli zmieniasz OFE na Nationale-Nederlanden OFE, możesz zmienić OFE bardzo łatwo. Wypełnij formularz on-line.

Dowiedz się więcej

Wyniki inwestycyjne

Poniżej przedstawiamy wyniki inwestycyjne. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Warto pamiętać, że prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Nationale-Nederlanden OFE nie daje gwarancji powtórzenia ich w przyszłości. Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Doświadczeni specjaliści Nationale-Nederladen dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał.

Wartość jednostki ustalona w dniu* 2014-11-10: 40,19 (-0,20%)
Dane z:

Na dzień

  Pełne zestawienie cen jednostek funduszu

  Nationale-Nederladen Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza Nationale-Nederladen Otwartym Funduszem Emerytalnym.

  Składki Członków wpłacane do Funduszu oraz wypłaty transferowe przeliczane są na jednostki rozrachunkowe. W pierwszym dniu przeliczenia, czyli po wpłacie pierwszej składki do Funduszu, wartość jednostki rozrachunkowej wynosiła 10 PLN.

  * Prezentowane wyżej wartości jednostek rozrachunkowych Funduszu przypisane są do daty ich ustalenia. Ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej obowiązujących w danym dniu wyceny dokonuje się w następnym dniu roboczym na podstawie stanów aktywów i zobowiązań Funduszu z dnia wyceny.

  Data rozpoczęcia działalności: 20-05-1999
  Wartość jednostki rozrachunkowej wylicza się przez podzielenie wartości portfela inwestycji Nationale-Nederladen OFE (wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach Członków w Nationale-Nederladen OFE) przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Nationale-Nederladen OFE.
  Na dzień 31.08.2016 r. Nationale-Nederladen OFE miało 3 067 150 Członków.

  Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wielkości podawane są na koniec marca i września.

    30.09.2015  28.09.2018
  Wartość jednostki 38,57  45,73
  Wartość aktywów netto (mln PLN) 35.307,21  41.297,65
  Stopa zwrotu Nationale Nederlanden OFE 18,564%
  Średnia ważona stopa zwrotu*; 18,826%

  Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Nationale-Nederlanden OFE nie daje gwarancji na powtórzenie ich w przyszłości. Doświadczeni specjaliści z Nationale-Nederlanden dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

  *Średnia ważona stopa zwrotu została ogłoszona przez KNF na początku października 2017 r.
  *Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesięcy). 

  Zestawienia miesięcznych, półrocznych i rocznych struktur aktywów od początku działalności inwestycyjnej PTE

  Data Okres Tytuł raportu
  2018-12-31 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-12 Pobierz
  2018-12-31 półroczny Półroczna struktura aktywów 2018-12 Pobierz
  2018-12-31 roczny Roczna struktura aktywów 2018-12 Pobierz
  2018-11-30 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-11 Pobierz
  2018-10-31 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-10 Pobierz
  2018-09-28 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-09 Pobierz
  2018-08-31 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-08 Pobierz
  2018-07-31 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-07 Pobierz
  2018-06-29 miesięczny Miesięczna struktura aktywów 2018-06 Pobierz
  2018-06-29 półroczny Półroczna struktura aktywów 2018-06 Pobierz
  Wartość aktywów OFE w mln PLN na koniec roku
  grudzień 201534 265,79
  grudzień 201435 862,25
  grudzień 201372 157,58
  grudzień 201264 169,71
  grudzień 201153 297,01
  grudzień 201053 202,05
  grudzień 200943 245,26
  grudzień 200833 058,45
  grudzień 200732 870,17
  grudzień 200627 190,40
  grudzień 200519 655,09
  grudzień 200414 079,02
  grudzień 200310 052,16
  grudzień 20026 996,19
  grudzień 20014 172,89
  Wartość aktywów OFE w mln PLN na koniec miesiąca
  marzec 2016 34 997,21
  Kwiecień 2016 34 403,85
  Maj 2016 33 799,60
  Czerwiec 2016 32 916,50
  Lipiec 2016 33 880, 09
  Sierpień 2016 35 262,42
  luty 2016 32 929,31
  styczeń 2016 32 383,14
  grudzień 2015 34 265,79
  listopad 2015 34 881,91
  październik 2015 35 908,81
  wrzesień 2015 35 307,21
  sierpień 2015 36 318,39
  lipiec 2015 37 233,45
  czerwiec 2015 37 365,15
  maj 2015 38 632,51
  kwiecień 2015 39 029,21
  marzec 2015 37 551,17
  luty 2015 36 901,54
  styczeń 2015 36 188,44
  grudzień 2014 35 862,25
  listopad 2014 36 686,64
  październik 2014 37 474, 24
  wrzesień 2014 37 948, 96
  sierpień 2014 36 230, 41
  lipiec 2014 35 224,13
  czerwiec 2014 36 673,17
  maj 2014 36 935,45
  kwiecień 2014 36 542,25
  marzec 2014 36 605,47
  luty 2014 37 103,02
  styczeń 2014 71 963,49
  grudzień 2013 72 157,58
  listopad 2013 73 747,73
  październik 2013 73 084,73
  wrzesień 2013 70 093,08
  sierpień 2013 68 563,12
  lipiec 2013 67 524,76
  czerwiec 2013 65 148,35
  maj 2013 67 136,19
  kwiecień 2013 64 965,06
  marzec 2013 63 381,62
  luty 2013 63 975,93
  styczeń 2013 64 062,54
  grudzień 2012 64 169,71
  listopad 2012 62 214,65
  październik 2012 60 691,40
  wrzesień 2012 60 219,17
  sierpień 2012 58 744,01
  lipiec 2012 57 781,90
  czerwiec 2012 57 374,24
  maj 2012 55 335,19
  kwiecień 2012 56 666,05
  marzec 2012 56 589,01
  luty 2012 56 129,29
  styczeń 2012 55 535,64
  grudzień 2011 53 297,01
  listopad 2011 53 034,80
  październik 2011 54 500,25
  wrzesień 2011 52 871,58
  sierpień 2011 54 163,36
  lipiec 2011 56 300,25
  Data
  2016-06-30 Pobierz
  2016-06-29 Pobierz
  2016-06-28 Pobierz
  2016-06-27 Pobierz
  2016-06-24 Pobierz
  2016-06-23 Pobierz
  2016-06-22 Pobierz
  2016-06-21 Pobierz
  2016-06-20 Pobierz
  2016-06-17 Pobierz

  Przedstawiamy informacje o wysokości okresowej stopy zwrotu Nationale-Nederlanden OFE.

  Prezentowane wyniki inwestycyjne są danymi historycznymi. Nationale-Nederlanden OFE nie daje gwarancji na powtórzenie ich w przyszłości. Doświadczeni specjaliści z Nationale-Nederlanden dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

  Skontaktuj się z nami