Rebranding Nationale Nederlanden - najczęstsze pytania

W 2014 r. z Grupy ING - świadczącej usługi w zakresie ubezpieczeń, inwestycji i bankowości - oddzieliła się część ubezpieczeniowa i inwestycyjna, tworząc międzynarodową Grupę NN, która działa dzisiaj w 18 krajach i obsługuje ponad 15 milionów Klientów . W skład tej grupy weszło m.in. ING Życie.  Ponieważ NN to skrót od Nationale-Nederlanden, to taką właśnie nazwę postanowiliśmy przyjąć. Zmiany, które zaszły pokazują naszą gotowość i kolejny krok jaki robimy w  dalszym rozwoju firmy  i budowania naszej eksperckości w dziedzinie ubezpieczeń na życie.

Jednocześnie informujemy, że ING Bank Śląski pozostał w strukturach Grupy ING i nadal będzie działać  pod obecną nazwą.

Nazwa Grupy NN to właśnie skrót od nazwy Nationale-Nederlanden. Pod tą nazwą działaliśmy już klika lat temu i jest ona znana i pamiętana przez wielu naszych Klientów. Równie ważne dla nas jest to, że ciągle kojarzona jest profesjonalnymi  agentami i kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie zabezpieczenia przyszłości finansowej.

Grupa NN to międzynarodowa grupa powstała w wyniku wyłączenia się części ubezpieczeniowej i inwestycyjnej z Grupy ING. Grupa NN notowana jest na giełdzie w Amsterdamie, działa w ponad 18 krajach w Europie i Japonii oraz obsługuje ponad 15 milionów klientów.  W Polsce w jej skład wchodzi obecnie ING Życie oraz ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.  

Umowa ubezpieczeniowa podpisana z ING Życie oraz  wszystkie dotychczasowe warunki tej umowy wciąż obowiązują. Zmiana nazwy spółki nie ma absolutnie żadnego wpływu na polisę i zakres dotychczasowej i przyszłej współpracy.  Nie ma także po naszej stronie obowiązku wysyłania oficjalnych dokumentów ubezpieczenia np.: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ze zmienionymi nazwami spółki.  
Zmiana nazwy nie wpłynie na większość danych - adres siedziby spółki , numer infolinii, adresy i telefony Oddziałów oraz Przedstawicieli pozostają te same.). Zmianie ulegną jedynie adresy e-mailowe agentów - imię.nazwisko@nnfinanse.pl oraz adres strony internetowej www.nn.pl. Zmiany te jednak wejdą dopiero od 20 lipca 2015r. 

Zmiany nazw Spółek: 

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. - Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Usługi Finansowe S.A. - Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.                            
(w tym ING Otwarty Fundusz Emerytalny - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny - Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

Firma Nationale-Nederlanden wchodząc na polski rynek w 1994 r. zbudowała komptencje w zakresie ubezpieczeń i inwestycji. Do dziś bazujemy na tym fundamencie, wciąż poszerzając zakres swoich działań. Wyodrębniając się z Grupy ING zdecydowaliśmy się na użycie nazwy  Nationale-Nederlanden, która w Polsce jest już znana i kojarzona jest z ekspertami od zabezpieczenia przyszłości finansowej oraz profesjonalnymi agentami. 
Tak, polisa nadal będzie ważna, a zmiana w żaden sposób nie wpłynie na zakres i formę umowy.
Nie. Zmiana nazwy firmy nie ma żadnego wpływu na dotychczas podpisaną umowę i nie stanowi podstaw do możliwości wcześniejszego jej rozwiązania. Oznacza to, że nadal obowiązują Klientów zapisy dot  wcześniejszego rozwiązania umowy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia właściwych dla posiadanego ubezpieczenia 
Nie, zmiana nazwy nie ma wpływu na zmiaę numer konta do wpłat składek ,  pozostaje on taki sam jak dotychczas. Zmienia się natomiast nazwa odbiorcy, zatem należy zaktualizować nazwę firmy w zleceniach stałych lub podczas dokonywania przelewu. Nowa nazwa towarzystwa od 20 lipca 2015 r będzie  brzmiała Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A 
Tak. Podmioty, które pozostały w strukturach Grupy ING nadal będą posługiwały sią tą nazwą np.: ING Bank Śląski 
Nie. Zmiana marki nie ma żadnego wpływu na ważność zawartych umów ubezpieczenia, wartość zobowiązań z nich wynikających, ani żadne inne parametry związane ze składkami, świadczeniami i opłatami. Wiążące są informacje wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Tabeli Limitów i Opłat oraz dokumentów ubezpieczenia. 
Nie, nie ma takiej konieczności. Wszystkie czynności formalno-prawne dokonają się bez Państwa udziału i nie będą wiązały się dla Państwa z żadnymi administracyjno-prawnymi zmianami czy dodatkowymi czynnościami. 
Wprowadzane zmiany i wynikające z nich czynności formalno-prawne dokonują się w pełni poza Państwa udziałem, zatem nie są Państwo zobowiązani do żadnych dodatkowych czynności. Jedynie Klienci posiadający stałe zlecenia przelewów bankowych są proszeni o zmianę nazwy odbiorcy z ING Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.