Rebranging ING - Najczęściej zadawane pytania

Oficjalna zmiana nazwy Towarzystwa i Funduszu nastąpiła 20 lipca 2015 r. Od tego dnia wszystkie dokumenty i materiały, które będą Państwo od nas otrzymywać, będą sygnowane nową nazwą i logo. Zmianę tę zaczęliśmy zapowiadać już wcześniej za pośrednictwem kampanii informacyjno-reklamowej od maja 2015 r.

Tak, informację o zmianie nazwy otrzymają Państwo listem wraz z wyciągiem rocznym z rachunku OFE

Poza zmianą marki z ING OFE na Nationale-Nederlanden OFE nie zmieniają się inne dane Towarzystwa ani Funduszu. Adres siedziby Towarzystwa, nr KRS, NIP, Regon, numer infolinii pozostają te same. Zmianie od 20 lipca 2015 r. uległ natomiast adresy e-mailowy (info@nn.pl) oraz adres strony internetowej na www.nn.pl.

Zmiana nazwy Funduszu na Nationale-Nederlanden OFE i wynikające z nich czynności formalno-prawne dokonują się w pełni poza Państwa udziałem, zatem nie są Państwo zobowiązani do żadnych dodatkowych czynności. 

 

Tak. Bez względu na to, jaką decyzję podjęli Państwo odnośnie przekazywania dalszych składek w lipcu 2014 r., część Państwa środków nadal pozostała w Nationale-Nederlanden OFE. Tym samym są Państwo naszymi Klientami. Zmiana funduszu emerytalnego jest możliwa raz na kwartał i jest gwarantowana ustawą. Zmiana marki nie ma wpływu na ten proces i nie uprawnia do zmiany funduszu emerytalnego poza ustawowymi terminami.

Nie, hasło do systemu pozostanie bez zmian. Zmieni się jedynie adres strony logowania na stronę serwisu, na adres www.nserwis.nn.pl. Prosimy również zwrócić uwagę, że przy pierwszym logowaniu w nowym serwisie będą Państwo proszeni o zaakceptowanie nowego regulaminu. Będzie się on różnił od obecnie obowiązującego jedynie użytą nazwą samego serwisu oraz nazwą naszej firmy.

Nie, nie ma takiej konieczności. Wszystkie czynności formalno-prawne dokonają się bez Państwa udziału i nie będą wymagały podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych kroków.

Zmiana Funduszu jest możliwa raz na kwartał i jest gwarantowana ustawą. Zmiana nazwy Funduszu nie ma wpływu na ten proces i nie uprawnia do zmiany Funduszu poza wskazanymi ustawowo terminami.

W 2014 r. z Grupy ING świadczącej usługi w zakresie ubezpieczeń, inwestycji i bankowości - oddzieliła się część ubezpieczeniowa i inwestycyjna, tworząc międzynarodową Grupę NN, która działa dzisiaj w 18 krajach i obsługuje ponad 15 milionów Klientów. W jej skład weszło m.in. ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które zrządza ING Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz ING Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. 20 lipca 2015 r. planowana jest, oprócz zmiany nazwy z ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., także zmiana nazwy  ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. na Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Zmiana ta dotyczy też nazw Funduszy, które od 20 lipca 2015 r. będą brzmiały: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dowolny Fundusz Emerytalny.

Przeprowadzana zmiana pokazuje naszą gotowość rozwoju poprzez kolejny krok jaki robimy w kierunku budowania naszego doświadczenia w dziedzinie zabezpieczania przyszłości emerytalnej naszych Klientów. 

Nazwa Grupy NN to skrót od Nationale-Nederlanden. Pod tą marką działaliśmy już kilka lat temu i jest ona znana Klientom. 

Grupa NN to międzynarodowa grupa, która powstała w wyniku oddzielenia się z Grupy ING części ubezpieczeniowej i inwestycyjnej. Grupa NN notowana jest na giełdzie w Amsterdamie. W Polsce w jej skład wchodzi obecnie:

• Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzające Nationale-Nederlanden Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym,

• Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,

• Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.,

• NN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tak. Podmioty prowadzące działalność bankową, które pozostały w strukturach Grupy ING, nadal będą prowadziły działalność  pod marką ING, np.: ING Bank Śląski S.A.