Kontynuacja <em>ubezpieczenia</em> <b>grupowego</b>
Powrót

Kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Utrata polisy grupowej nie musi wiązać się z koniecznością zawierania nowej umowy, która pozbawi Cię licznych korzyści. Kontynuacja ubezpieczenia pozwoli Ci utrzymać atrakcyjną składkę i szeroki zakres ochrony.

 • Jedno z najbardziej korzystnych cenowo ubezpieczeń na rynku,
 • Wysokie świadczenia przy zachowaniu niskiej składki,
 • Szeroki zakres zdarzeń wchodzących w zakres ochrony
 • Możliwość objęcia ochroną także członków rodziny,
 • Brak zbędnych formalności i dodatkowych badań lekarskich,
 • Całkowita przejrzystość polisy.

Warunki kontynuacji ubezpieczenia

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc indywidualnie kontynuować ubezpieczenie?

 • wystąpienie z ubezpieczenia grupowego (rozwiązanie umowy z pracodawcą lub zamknięcie grupowego ubezpieczenia),
 • minimum półroczny staż w ubezpieczeniu (istnieje możliwość dosłania dokumentów od poprzedniego ubezpieczyciela, gdy staż u nas jest krótszy niż 6 miesięcy),
 • zgłoszenie chęci indywidualnej kontynuacji polisy w ciągu 30 dni od wystąpienia z ubezpieczenia grupowego.

Zakres ochrony

Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego (IKU) to polisa, która jest przygotowywana według określonych zasad. Zakres zdarzeń ubezpieczeniowych wraz z maksymalnymi sumami ubezpieczenia prezentuje poniższa tabela dla umów ubezpieczenia zawartych:

 • W pierwszym roku indywidualnej kontynuacji polisy („Faza I”),
 • W kolejnych latach indywidualnej kontynuacji polisy do dnia ukończenia 55 roku życia („Faza II”),
 • W kolejnych latach indywidualnej kontynuacji polisy po ukończeniu 55 roku życia, ale przed dniem ukończenia 65 roku życia („III Faza”),
 • W kolejnych latach indywidualnej kontynuacji po ukończeniu 65 roku życia („IV Faza”).
Zdarzenie ubezpieczeniowe Faza I Faza II Faza III Faza IV
Zakres ochrony
Śmierć ubezpieczonego 40 000 20 000 15 000 8 000
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW 40 000 20 000 15 000 8 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 40 000 20 000 15 000 -
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy 40 000 20 000 - -
Trwałe całkowite lub częściowe inwalidztwo 40 000 20 000 15 000 10 000
Trwała całkowita niezdolność do pracy 40 000 20 000 - -
Stały lub całkowity uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW - 24h 40 000 20 000 15 000 -
Poważne zachorowania Ubezpieczonego 10 000 4 500 3 000 -
Śmierć małżonka 15 000 10 000 9 000 8 000
Śmierć małżonka wskutek NW 15 000 10 000 9 000 8 000
Śmierć Rodzica lub Śmierć Rodzica Małżonka 3 000 1 200 500 -
Narodzenie dziecka 1 500 800 - -
Osierocenie dziecka 5 000 3 000 - -
Śmierć dziecka 5 000 3 000 - -
Martwe narodzenie dziecka 2 500 1 200 - -
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 75 40 - -
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem powyżej 14 dni 75 40 - -
Niezdolnść Ubezpieczonego do pracy 10 000 5 000 - -
Operacja Ubezpieczonego 3 000 1 500 - -
Operacja Ubezpieczonego wskutek NW 3 000 1 500 - -

 

Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczenia to inaczej kumulacja sum ubezpieczenia wynikających z umów, których dotyczy dane zdarzenie. Na przykład w przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, uposażeni otrzymają wypłatę świadczenia z tytułu kilku umów dodatkowych. Wysokość świadczenia w tym przypadku będzie uwzględniać sumę ubezpieczenia z umowy „śmierć ubezpieczonego”, sumę ubezpieczenia z umowy „śmierć wskutek NW” oraz sumę ubezpieczenia z umowy „śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego”. Na przykład:

Zdarzenie ubezpieczeniowe Suma ubezpieczenia Wysokość świadczenia
Kumulacja sum ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego 4 000 4 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 4 000 8 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 4 000 12 000

 

Okres ochrony

Ochrona w ramach umowy indywidualnej rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu ustania ochrony w ramach ubezpieczenia grupowego. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest dokonanie wpłaty pierwszej składki. Na przykład:

Ostatni dzień ochrony
w ramach ubezpieczenia grupowego
Data wpłaty pierwszej składki
w ramach Indywidualnej Kontynuacji
Data rozpoczęcia ochrony
w ramach Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia
Okres ochrony
30 czerwca 2013 5 lipca 2013 6 lipca 2013 (dzień następny po dniu
opłacenia pierwszej składki)
30 czerwca 2013 15 maja 2013 1 lipca 2013 (pierwszy dzień bez ochrony
w ramach ubezpieczenia grupowego)

 

Przykładowo Jan kończy współpracę z pracodawcą 30 czerwca 2014 roku. Po zakończeniu umowy zawnioskował o indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia. Wpłaty pierwszej składki dokonał 5 lipca. Ochroną w ramach indywidualnej kontynuacji został objęty od dnia 6 lipca (czyli od dnia następnego po dniu opłacenia pierwszej składki).

Z kolei Małgorzata kończy współpracę z pracodawcą 30 czerwca. Zanim zakończy umowę, postanowiła załatwić formalności związane z kontynuowaniem ubezpieczenia indywidualnie. 15 maja, jeszcze przed zakończeniem umowy o pracę, dokonała wpłaty pierwszej składki z tytułu IK ubezpieczenia. Małgorzata zostanie objęta ochroną w ramach Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia od dnia 1 lipca (czyli od daty, w której nie była już objęta ochroną w ramach umowy grupowej).

Uwaga! Jeśli chcesz zachować ciągłość ubezpieczenia i ochrony, dokonaj wpłaty pierwszej składki przed wygaśnięciem ochrony w ramach ubezpieczenia grupowego.

Umowa Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia zawierana jest na jeden rok. Po ukończeniu pierwszego roku umowy zaproponujemy Ci jej przedłużenie na kolejne 12 miesięcy. Propozycję przedłużenia umowy będziesz otrzymywał co roku zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Sposób wpłat

Wpłaty pierwszej składki należy dokonać na ogólny numer rachunku podany na wniosku i stronie internetowej, tj.: 62 1050 0086 1000 0023 4234 6067.

Każda kolejna wpłata powinna być dokonana na indywidualny numer Twojego rachunku. Informacje o:

 • wysokości składki
 • terminie płatności
 • numerze konta do wpłat

podane zostaną na potwierdzeniu uczestnictwa, które otrzymasz w ciągu 30 dni od założenia polisy (od wpłynięcia składki i dostarczenia do nas wniosku).

W przypadku umowy indywidualnej kontynuacji nie wystawiamy faktur. Najbardziej wygodną formą opłacania składek jest stałe zlecenie przelewu w banku.

Sposób zgłoszenia

Aby zawrzeć umowę na Indywidualną Kontynuację Ubezpieczenia Grupowego, możesz skontaktować się z nami:

 • E-mailowo na adres kontynuacja.grupowe@nn.pl,
 • Telefonicznie pod numerem infolinii: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24,     
 • Na wniosku o wystąpienie z ubezpieczenia grupowego poprzez wskazanie opcji „chęć indywidualnej kontynuacji”,
 • Korespondencyjnie na adres: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Departament Klientów Korporacyjnych, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Skontaktuj się z nami