Do wygrania atrakcyjne nagrody

 

 

2x 6000 zł na wakacje marzeń
5x iPhone 8
23x karta podarunkowa o wartości 250 zł

Weź udział w konkursie

Odpowiedź na zadanie konkursowe nie może być dłuższa niż 500 znaków ze spacjami. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać od 12.11.2019 do 31.12.2019 roku na adres e-mail: promocja@nn.pl. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia uczestnika, nazwę firmy, w której pracuje, a także potwierdzenie, że zapoznał się on i akceptuje regulamin konkursu (np. w postaci zdania: Zapoznałam/Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu).

Udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • są pracownikami firm, które mają podpisaną z Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne umowę o zarządzanie PPK,
  • są uczestnikami PPK,
  • zalogowały się do n-serwisu PPK do 15.12.2019 r.,
  • na ich konto PPK do 31.01.2020 r. wpłynie co najmniej jedna wpłata, o której mowa w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

 

Komisja konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody głównej, przyznaniu mniejszej liczby nagród dodatkowych czy nagród pocieszenia lub o nieprzyznaniu tych nagród w ogóle, biorąc pod uwagę jakość zgłoszeń do Konkursu oraz ich adekwatność w stosunku do celu Konkursu.