Privatumo politika

MetLife TUnZiR S.A. filialas

 

MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (toliau – MetLife TUnZiR S.A.), turintis savo būstinę adresu Przemyslowa 26, 00-450 Varšuva, Lenkija, registracijos kodas 0000028131 (toliau – mes) informuoja, kad mūsų interneto svetainės www.metlife.lt (toliau – Svetainė) vartotojų privatumas mūsų veiklai yra pirmaeilės svarbos ir mes pripažįstame informacijos svarbą. Duomenys, surinkti Svetainėje, yra apdorojami atsižvelgiant į galiojančias nuostatas bei įstatymus ir tikslus, dėl kurių ši informacija buvo renkama.

Mes saugome mums pateikiamą informaciją nuo įvairių grėsmių tokiais būdais, kurie leidžia užtikrinti verslo tęstinumą, pasirūpinti esamų bei potencialių klientų poreikiais bei apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos įdiegiant technines ir organizacines saugumo priemones.  

Ši privatumo politika įsigalioja nuo 2014.02.10. (red. 2014.07.01)