Polisa ubezpieczeniowa - <em>Moja Ochrona</em> <b>ze Zwrotem</b>
Powrót

Polisa ubezpieczeniowa - Moja Ochrona ze Zwrotem

Moja Ochrona ze Zwrotem to propozycja dla osób, dla których tradycyjna ochrona ubezpieczeniowa to za mało. Dzięki polisie zabezpieczysz swoich bliskich, a także odzyskasz większość lub nawet całość wpłaconych składek, gdy nie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.

  • Bezpieczeństwo finansowe i gwarancja wypłaty sumy ubezpieczenia dla Twoich bliskich w przypadku Twojej śmierci,
  • Zwrot do 100% wpłaconych składek w przypadku dożycia końca umowy,
  • Utrzymanie wartości pieniądza w czasie dzięki możliwości podwyższenia (indeksacji) sumy ubezpieczenia, co oznacza większą ochronę ubezpieczeniową,
  • Prostota i szybkość zakupu polisy – nawet przez telefon i z pominięciem dodatkowych badań czy ankiet medycznych.

 

Zasady wypłaty świadczenia

Umowa gwarantuje wypłatę świadczenia dla bliskich w następujących sytuacjach:

  • Śmierć – wypłacimy sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci.
  • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłacimy sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Wypłata składek

Dożycie końca okresu ubezpieczenia – zwrócimy Ci od 60% do 100% wpłaconych składek. Wysokość wypłaty zależy od wybranego okresu trwania umowy.

5 lat – 60%
10 lat – 80%
15 lat – 100%
20 lat – 100%

Wysokość składki

Częstotliwość opłacania składki Miesięczna Kwartalna Półroczna Roczna
Składka minimalna w zależności od wybranej częstotliwości opłacania
Minimalna wysokość składki 40 zł 120 zł 240 zł 480 zł

 

Okres ochrony

Umowa na polisę Moja Ochrona ze Zwrotem może być zawarta na 5, 10, 15 lub 20 lat.

Minimalny wiek Ubezpieczonego, który upoważnia do zawarcia umowy, to 18 lat.

Okres ubezpieczenia 5 lat 10 lat 15 lat 20 lat
Maksymalny wiek Ubezpieczonego
Wiek Ubezpieczonego 66 lat (nieukończone) 61 lat (nieukończone) 56 lat (nieukończone) 51 lat (nieukończone)

 

Suma ubezpieczenia

  Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
Suma ubezpieczenia
Minimalna 10 000 zł 50 000 zł
Maksymalna 50 000 zł 150 000 zł

Skontaktuj się z nami