Ty decydujesz o zakresie ochrony, jakiej potrzebujesz

Zależy nam, by objąć Cię ochroną, jakiej rzeczywiście potrzebujesz. Dlatego to Ty decydujesz o zakresie ochrony i sumie ubezpieczenia. Swoją polisę na życie możesz rozszerzyć o jedną lub kilka umów dodatkowych.

Ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób (bez nowotworów)
Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób - bez nowotworów

Do wyboru masz:

Wariant Zakres Suma ubezpieczenia
Podstawowy 14 chorób (m.in. zawał, udar, stwardnienie rozsiane)  

20.000 zł - 1.000.000 zł

Rozszerzony

obejmuje choroby, które wskazaliśmy w wariancie bazowym oraz 42 dodatkowe – łącznie 56 chorób (m.in. masywny zator tętnicy płucnej, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, toczeń rumieniowaty układowy)

20.000 zł - 1.000.000 zł


Dodatkowo:

1. Jeśli suma ubezpieczenia wyniesie co najmniej 50.000 zł:

  • Jeśli lekarz zdiagnozuje u Ciebie poważną chorobę, którą objęliśmy ochroną, możesz skonsultować swoją diagnozę z drugim specjalistą w ramach usługi drugiej opinii medycznej.
  • Jeśli zachorujesz, możesz skorzystać z pomocy assistance, w ramach której zapewnimy Ci organizację rehabilitacji czy zwrot kosztów poniesionych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu

Do wyboru masz:

Wariant Zakres Suma ubezpieczenia
Podstawowy 90 rodzajów nowotworów (m.in. nowotwór złośliwy piersi, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, nowotwór złośliwy oskrzeli i płuc)

40.000 zł - 1.000.000 zł

 

Pełny co najmniej 150 rodzajów nowotworów (m.in. rak in situ szyjki macicy, mięśniak gładkokomórkowy macicy, niezłośliwy nowotwór tarczycy)

40.000 zł - 1.000.000 zł

 

Dodatkowo:

Jeśli suma ubezpieczenia wyniesie co najmniej 50.000 zł:

  • Jeśli lekarz zdiagnozuje u Ciebie nowotwór, możesz skonsultować twoją diagnozę z drugim specjalistą w ramach usługi drugiej opinii medycznej.
  • Jeśli zachorujesz, możesz skorzystać z pomocy assistance, w ramach której zapewnimy Ci m. in. transport medyczny, zwrot kosztów poniesionych na zakup peruki albo protezy oraz pomoc psychologa.

Ubezpieczenie leczenia za granicą
Umowa dodatkowa dotycząca organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą „Dbamy bez granic”

W przypadku ubezpieczenia organizacji i pokrycia kosztów leczenia za granicą „Dbamy bez granic” możesz liczyć na:

Zakres Suma ubezpieczenia
Oraganizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą  

2.000.000 euro

Pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu (do 60 dni)

100 euro za dzień

Dalsze leczenie oraz zwrot kosztów za leki po powrocie do kraju 50.000 euro

Dokumenty

Dokumenty określające warunki zawarcia umowy

Chcesz wiedzieć więcej?

Wystartuj ze zdrowymi nawykami

Dbanie o zdrowie to maraton, a nie sprint. Warto wpisać je na stałe do swojego stylu życia. Taki nawyk zostanie z nami na długo i pozwoli podejść do tematu #długodystansZDROWO! Jak zacząć?

Nota prawna:

Materiał marketingowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Więcej informacji o umowie podstawowej Ochrona Jutra oraz o umowach dodatkowych na wypadek nowotworu „Ona”/”On”, na wypadek poważnych chorób bez nowotworów, Dbamy bez granic znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych umów.

Suma ubezpieczenia zależy od twojego wyboru w ramach dostępnego limitu, natomiast składka za ubezpieczenie obliczana jest m.in. na podstawie twojego wieku, stanu zdrowia i wybranej sumy ubezpieczenia.

Świadczenia Assistance opisane w niniejszym materiale realizowane są przez AWP P&C S.A. w ramach umowy Grupowego Ubezpieczenia Assistance zawartej między Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jako Ubezpieczającym a AWP P&C S.A. jako Ubezpieczycielem. Szczegółowe informacje na temat tego świadczenia assistance znajdziesz w Regulaminie oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia Assistance na wypadek nowotworów.

Świadczenie Drugiej Opinii Medycznej opisane w niniejszym materiale realizowane są przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegóły znajdziesz w aneksie do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umowy dodatkowej Druga Opinia Medyczna.

Wszystkie powyższe dostępne są na https://www.nn.pl/