IKE i IKZE - <em>Bezpieczna emerytura</em>
Powrót

IKE i IKZE - Bezpieczna emerytura

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to proste sposoby odkładania na przyszłość. Swoim dotychczasowym ubezpieczeniem ochraniasz już życie i zdrowie swoje oraz bliskich. Skorzystaj z preferencji podatkowych i odłóż na emeryturę, otwierając IKZE lub IKE w ramach swojej polisy.

 • Preferencje podatkowe: z IKZE możesz obniżyć PIT odliczając dokonane w danym roku wpłaty od podstawy opodatkowania; z IKE możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych i zachowujesz 19% zysków z inwestowania środków emerytalnych.
 • Inwestujemy 100% składki: chcemy, żebyś odłożył jak najwięcej na emeryturę.
 • Elastyczne rozwiązanie: zdecyduj o wysokość i częstotliwość dokonywanych wpłat. W każdej chwili możesz wpłacić dodatkowe kwoty lub czasowo zawiesić wpłaty.
 • Dziedziczenie środków: Oszczędności z IKZE i IKE trafią do wskazanych przez Ciebie osób i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn.
 • Masz wpływ na swoją inwestycję: sam decydujesz, w jakie fundusze będą inwestowane Twój środki gromadzone na IKZE lub IKE

Preferencje podatkowe

IKZE i IKE są do siebie bardzo podobne, ale różnią je preferencje podatkowe, do jakich nabywa się prawo kupując te produkty. Aby wiedzieć więcej, zapoznaj się ze szczegółami.

Preferencje podatkowe na koniec oszczędzania

Wypłata środków zgromadzonych na koncie IKZE zostaje objęta tylko 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czyli stawką zdecydowanie niższą niż obecnie obowiązująca skala podatkowa.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

W przypadku, gdyby Ciebie zabrakło, zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie wejdą w skład spadku (nie obejmie ich postępowanie spadkowe). Wskazane osoby mogą wypłacić środki z Twojego konta (zostaną one pomniejszone o 10% zryczałtowany podatek dochodowy) lub w ramach wypłaty transferowej przenieść je na swoje konto IKZE, bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Preferencje podatkowe na koniec oszczędzania

Wypłata z konta IKE po spełnieniu ustawowych warunków, nie zostanie objęta 19% podatkiem od dochodów kapitałowych. Zatem 100% Twoich oszczędności trafi tylko do Ciebie.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

W przypadku, gdyby Ciebie zabrakło, zgromadzone środki zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie wejdą w skład spadku (nie obejmie ich postępowanie spadkowe). Bliscy będą mogli też przenieść zgormadzone środki na swoje konta IKE, w ramach wypłaty transferowej, bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Dotyczy to również osób małoletnich powyżej 16 r.ż.

Rachunki IKZE i IKE oferowane są w ramach umów:

 • Sposób na Przyszłość,
 • Best Invest
 • Best Invest Plus
 • Best Invest Premium
 • My Best Invest
 • Strategia Lwa
 • Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym
 • Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne
(tzw. Umów głównych). Oznacza to, że chcąc wybrać IKZE lub IKE lub oba produkty jednocześnie zawierasz również umowę główną.

Jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie na Rachunkach IKZE lub IKE to minimalna składka miesięczna wyniesie dodatkowo 50zł dla każdego z tych Rachunków. Należy ją doliczyć do składki, jaką płaci się w ramach umowy głównej.

Maksymalny limit wpłat na IKZE i IKE jest ustalany co roku i wynosi odpowiednio 1,2-krotność średniej rocznej płacy (w 2017 r. 5 115,60 zł) dla IKZE i 3-krotnośc prognozowanego średniego rocznego wynagrodzenia ( w 2017 r. 12 789,00 zł) dla IKE.

W części inwestycyjnej oraz dla Rachunków IKE i IKZE masz dostępne odpowiednie dla posiadanej umowy głównej gotowe portfele modelowe, różniące się ryzykiem i potencjałem zysku oraz nowe rozwiązanie inwestycyjne NN Perspektywa dopasowane do czasu trwania Twojej inwestycji.

Korzystając z rozwiązania NN Perspektywa wskazujesz cel i czas trwania inwestycji a my wskazujemy drogę. Nie musisz samodzielnie zarządzać inwestycją, aby osiągnąć optymalne wyniki. Eksperci zarządzający funduszami w pierwszej kolejności zajmują się pomnażaniem Twoich środków, a w miarę zbliżania się do założonego celu (np. terminu przejścia na emeryturę) zapewniają większe bezpieczeństwo inwestycji.

W zależności od czasu trwania inwestycji możesz skorzystać z 6 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

PAMIĘTAJ:

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) wymaga zapoznania się z poziomem ryzyka, jak i potencjałem zysku dla wybranych przez Ciebie funduszy.

Wybierając fundusze z oferty określasz swoją strategię inwestycyjną. Przy określeniu własnej strategii inwestycyjnej weź pod uwagę swoją otwartość na ryzyko, a w tym możliwość uzyskania gorszych wyników niż się spodziewałeś lub poniesienia strat. Poza tym bardzo ważne jest też Twoje doświadczenie w inwestowaniu w jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz czas trwania umowy, im dłuższy, tym na większe ryzyko inwestycyjne możesz sobie pozwolić.

Inwestując należy wziąć również pod uwagę koszty zarządzania, pobierane na poziomie Funduszu UFK jak i na poziomie funduszy, w które UFK inwestują. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestując bardziej dynamicznie masz szansę na większy zysk, ale jednocześnie musisz się liczyć z możliwością większej straty. 

Zachęcamy do zapoznania się z polityką inwestycyjną wybranego UFK, a także celem i zasadami jego funkcjonowania, które znajdziesz w Opisie dotyczącym tego UFK.

Rodzaje opłat zostały opisane w Tabeli Opłat i Limitów, z którą należy się zapoznać.

Podczas trwania inwestycji możesz zawiesić wpłacanie składek, wpłacić dodatkowe środki (do rocznego limitu), jak również wypłacić część lub całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE.

Jednakże, IKZE i IKE to produkty pomagające długofalowo odkładać na emeryturę. Dlatego promowane jest skorzystanie ze zgromadzonych środków dopiero po osiągnięciu 65 r.ż. i po 5. rocznicy wpłacania składek ( dla IKZE) i po spełnieniu poniższych warunków (dla IKE):

 • osiągnięcie 60 r.ż. lub 55 r. ż. (w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne przed 60 r.ż.)
 • wpłacanie na IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych (dowolnych) lub wpłata ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed tym, aż złoży się wniosek o wypłatę z IKE. (Powyższe warunki nieznacznie różnią się dla osób urodzonych do 31 grudnia 1948 r. Dla tych osób okres koniecznych wpłat jest krótszy.).
Dopiero, po spełnieniu ustawowych warunków, wypłaty będą korzystały z preferencji  podatkowych.

Można posiadać na raz tylko 1 IKZE i tylko 1 IKE. Zatem jeśli już posiadasz IKZE, a chcesz mieć IKZE w ING Życie, należy dokonać transferu konta od dotychczasowego dostawcy usługi. Analogiczna sytuacja występuje dla IKE.

Aby kompleksowo zadbać o swoją emeryturę możesz posiadać dwa produkty na raz: Indywidualne Konto Zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto emerytalne (IKE), charakteryzujące się nieco innymi preferencjami podatkowymi.

Na IKZE i IKE odkłada się samemu – podobnie jak w przypadku kont w ZUS czy OFE, konta IKZE i IKE nie można współdzielić np. z małżonkiem. Można natomiast ustanowić małżonka uprawnionym dla swojego konta, (czyli wyznaczyć go jako osobę upoważnioną do poboru środków w przypadku śmierci właściciela konta).

Skontaktuj się z nami


Uwaga! Dokumenty przedstawione na tej stronie służą do obsługi umów IKZE i IKE kupowanych jako umowy dodatkowe do produktów Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. Nie mają one mocy w obsłudze produktów IKZE i IKE kupionych jako umowa niezależna w Nationale-Nederlanden DFE.