Nationale-Nederlanden -<em> Informacje o spółce</em>
Powrót

Nationale-Nederlanden - Informacje o spółce

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Jesteśmy tu w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich.Skład zarządu

Paweł Kacprzyk Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz Członek Zarządu

Anita Bogusz Członek Zarządu

Michał Hucał Członek ZarząduRada nadzorcza

Tomasz Gabrusewicz

Paweł Śliwiński

Guustaaf Albertus Schoorlemmer


Prokurenci

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 


Dane Spółki

Kapitał zakładowy 41 000 000 złotych (na dzień 28.02.2013 r.)
Kapitał wpłacony 41 000 000 złotych (na dzień 28.02.2013 r.)
NIP
527-10-02-574
KRS
nr 25443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Informacje dla Klientów

Nasi Klienci mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem:

Zależy nam, aby nasi Klienci mogli skontaktować się z nami szybko i, w najbardziej dogodny sposób oraz aby wszystkie przekazywane przez nas informacje zrozumiałe.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasi Pracownicy zobowiązani są do szczególnej troski o ochronę danych naszych Klientów i objęci są tajemnicą ubezpieczeniową.

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami można znaleźć w poniższym dokumencie.

Przejdź do dokumentu

Informacje dla inwestorów

Nationale-Nederlanden TUnŻ jest częścią Grupy NN, która od 2.07.2014 jest notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Wszystkie informacje dla naszych inwestorów dostępne są na stronie Grupy

Przejdź na stronę Grupy

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przyjęły do stosowania w całości, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A, dokonała pozytywnej oceny stosowania w 2017 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

 

 

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.