Nationale<em>-Nederlanden</em> <b>Usługi Finansowe Sp. z o.o.</b>
Powrót

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. to spółka, która zajmuje się obsługą klientów Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.


Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia, zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon, danych adresowych oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.: nr KRS 0000749838.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji brzmienie spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności.Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka Akcyjna.

Skład zarządu

Jacek Koronkiewicz Członek Zarządu

Michał Hucał Członek Zarządu

Aleksandra Paszkiewicz Członek Zarządu

W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Sass, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu obszary podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu będą nadzorowane przez Pana Jacka Koronkiewicza.


Rada nadzorcza

Guustaaf Albertus Schoorlemmer

Christopher James Hibbert


Prokurenci

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 


Dane Spółki

Kapitał zakładowy 10 120 000 złotych
Kapitał wpłacony 10 120 000 złotych
NIP
526-24-59-239
KRS
nr 0000749838, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Informacje dla Klientów

Klienci obsługiwani przez Nationale-Nederlanden UF Sp. z o.o. mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem:

Zależy nam, aby Klienci mogli skontaktować się z nami szybko i, w najbardziej dogodny sposób oraz aby wszystkie przekazywane przez nas informacje zrozumiałe.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasi Pracownicy zobowiązani są do szczególnej troski o ochronę danych naszych Klientów i objęci są tajemnicą ubezpieczeniową.

Informacje dla inwestorów

Nationale-Nederlanden UF jest częścią Grupy NN, która od 2.07.2014 jest notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Wszystkie informacje dla naszych inwestorów dostępne są na stronie Grupy

Przejdź na stronę Grupy

Nationale-Nederlanden UF Sp. z o.o. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.