Nationale<em>-Nederlanden</em> <b>Usługi Finansowe Sp. z o.o.</b>
Powrót

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. to spółka, która zajmuje się obsługą klientów Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.


Niniejszym informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia, zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon, danych adresowych oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym tj.: nr KRS 0000749838.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji brzmienie spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności.Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Spółka Akcyjna.

Skład zarządu

Paweł Kacprzyk Prezes Zarządu

Jacek Koronkiewicz Członek Zarządu

Michał Hucał Członek Zarządu

Aleksandra Paszkiewicz Członek ZarząduRada nadzorcza

Guustaaf Albertus Schoorlemmer

Christopher James Hibbert


Prokurenci

Agnieszka Chojnacka

Zbigniew Roszewski

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 


Dane Spółki

Kapitał zakładowy 10 120 000 złotych
Kapitał wpłacony 10 120 000 złotych
NIP
526-24-59-239
KRS
nr 0000749838, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa