Pandemia pod kontrolą – zmiany w produkcie

Pandemia koronawirusa pokazała, jak dużo stresu i niepewności budzi zagrożenie epidemiczne. Dlatego w ubiegłym roku umożliwiliśmy Państwa pracownikom przystąpienie do ubezpieczenia „Pandemia pod kontrolą”, oferowanego przez Europ Assistance S.A. z siedzibą w Paryżu. Stanowi ono realną pomoc i wsparcie zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla jego rodziny. Chcąc jeszcze lepiej dopasować produkt do aktualnych okoliczności, Europ Assistance S.A. postanowił dokonać odpowiednich modyfikacji w ubezpieczeniu przy jednoczesnym zachowaniu składki na niezmienionym poziomie. 

Wprowadzone zmiany obejmują: 

  • wdrożenie trzech dodatkowych usług:
  1. infolinia przed szczepieniem na COVID-19,
  2. infolinia po szczepieniu na COVID -19,
  3. organizacja i pokrycie kosztów konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu po przebyciu choroby COVID -19
  • ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do zdarzeń związanych tylko z pandemią COVID-19. Pełen zakres produktu znajduje się w poniższej tabeli oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia “Pandemia pod kontrolą” dostępnych na naszej stronie internetowej www.nn.pl.


Od kiedy zmiany i dla kogo?

Nowe ogólne warunki ubezpieczenia assistance będą dotyczyły ubezpieczonych objętych grupowym ubezpieczeniem na życie “Razem dla siebie” oraz grupowym ubezpieczeniem assistance “Pandemia pod kontrolą”. Zmiana nastąpi od najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia na życie. 

Prosimy o przekazanie infomacji o nowym zakresie i nowych ogólnych warunkach ubezpieczenia assistance wszystkim pracownikom. Osoby, które mają już to ubezpieczenie, będą mogły skorzystać z poszerzonego zakresu, a osoby, które dotychczas nie przystąpiły do ubezpieczenia mogą to zrobić. 
Do ubepieczenia assistance można przystąpić i z niego zrezygnować z początkiem każdego okresu rozliczeniowego ubezpieczenia na życie.

Jak uzyskać dodatkowe infomacje i skorzystać z ubezpieczenia?

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakresu usług zachęcamy do kontaktu z Europ Assistance Polska S.A. pod numerem telefonu (22) 264 51 65. Pod tym numerem ubezpieczeni mogą również zgłaszać potrzebę realizacji świadczeń assistance. 

Natomiast informacje związane z obsługą ubezpieczenia assistance uzyskają Państwo pod numerem: 801 20 30 40 lub 22 522 71 24.