Co pozostawiło za sobą 365 dni pandemii i jaka będzie przyszłość?

Pandemia koronawirusa postawiła świat na głowie i w jednej chwili pokazała nam, jak praktycznie z dnia na dzień łatwo jest zburzyć porządek świata. Ten czas niepewności uświadomił też wielu osobom, jak wielką wartością jest życie i zdrowie, Jak dowodzi raport IPSOS „Co pozostawiło po sobie 365 dni pandemii koronawirusa” z 30 marca 2021, prawie połowa Polaków w wyniku pandemii przewartościowała swoje życie, a aż 72% badanych wskazywała zdrowie za najważniejszą wartość. Respondenci docenili również dobre relacje z rodziną, wskazywali na potrzebę stabilności finansowej, która obejmowała tak posiadanie pracy, jak i oszczędności. 

Badanie wykazało także, że Polacy są bardzo podzieleni co do wizji przyszłości.

Jedynie nieco ponad połowa respondendów czuje, że obecny rok będzie lepszy niż 2020, jednak większości z nich przyszłość wydaje się bardziej niepewna niż przed wybuchem epidemii. Znajdujemy się już w „nowej normalności” i powoli uczymy się do niej przystosowywać.

Materiał przygotowany na podstawie raportu IPSOS „Co pozostawiło po sobie 365 dni pandemii koronawirusa”