NN Międzynarodowy UFK mieszany

UFK inwestuje 9% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500649), 6% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500648), 51% aktywów w subfundusz zagraniczny NN (L) Global Bond Opportunities oraz 34% aktywów w subfundusz zagraniczny NN (L) Global Sustainable Equity.