NN Międzynarodowy UFK obligacji

UFK inwestuje od 10% do 20% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500649) oraz od 80% do 90% aktywów w subfundusz zagraniczny NN (L) Global Bond Opportunities.