NN UFK mieszany

UFK inwestuje od 70% do 80% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500649) a od 20% do 30% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500648).