Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe - kluczowe informacje dla inwestora

UFK inwestuje od 80% do 90% aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500649) a od 10% do 20%  aktywów w NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 (kluczowe informacje dla inwestora dostępne pod linkiem: https://www.nntfi.pl/_fileserver/item/1500648).