Postępowanie w przypadku śmierci członka NNLife OFE lub NNLife DFE

Zgłoszenie zgonu członka NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (DFE) w celu wypłaty środków, które są zgromadzone na rachunku zmarłego - więcej informacji
 

Możesz zgłosić zgon członka NNLife OFE i DFE:
 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!