Powszechne Towarzystwo Emerytalne - NN Life

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to stabilna firma o długoletniej tradycji. Na polskim rynku działamy od 1998 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym jak również Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferujemy produkty IKZE i IKE

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Sławomir Tołwiński
Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Inwestycji
Krzysztof Kożuchowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii
Rafał Piotrowski

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. NN Life to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w ponad 18 krajach. Zaufało nam już ponad 15 mln klientów na całym świecie.

Dane spółki


Kapitał zakładowy

33 000 000 złotych


Kapitał własny

545 175 201,84 złotych
(na dzień 31.12.2018 r.)


Kapitał wpłacony

33 000 000 złotych


Liczba Klientów OFE

2 981 619
(na dzień 31.12.2018 r.)

NIP 

526-22-41-523

KRS 

nr 42153, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Bank Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy dla Nationale-Nederlanden OFE

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o.

Polityka informacyjna

Nadzór właścicielski

Ład korporacyjny

Komunikacja z akcjonariuszami

Informacja o zrównoważonym rozwoju

Ogłoszenia i dane finansowe