Notowania UFK

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 
UFK NNLife TUNŻiR S.A.