Pomoc po wypadku

Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji medycznych u lekarzy 10 specjalizacji, badania diagnostyczne, w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG, USG, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitacja i korepetycje. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Wakacje

Jeśli w lipcu lub sierpniu zdarzy się wypadek, który spowoduje złamanie, oparzenie lub trwałe inwalidztwo dziecka, to podwoimy świadczenie.

Cały świat

Ochrona ważna na całym świecie, 24h na dobę.

Zniżki

10% zniżki na ubezpieczenie kolejnego dziecka i 25% zniżki na składkę za 5-letni okres bez wypłaty świadczenia.

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu oraz Warunkami Ubezpieczenia Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!