Umowy dodatkowe z myślą o leczeniu nowotowru

Pieniądze na walkę z nowotworem

Ta umowa to wsparcie finansowe w przypadku diagnozy nowotworu. Obejmuje 100 jednostek chorobowych, m.in. nowotwory złośliwe, rak przedinwazyjny, czy nowotwór skóry, z tytułu których możesz otrzymać wypłatę.

Asystent w Walce z Nowotworem

Pakiet kompleksowej pomocy dla chorego obejmujący m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, diagnostykę laboratoryjną, w tym markery oraz badania specjalistyczne jak biopsja, rezonans, tomografia, dofinansowanie chirurgii plastycznej oraz zakupu protez i peruk. To usługa assistance realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia i jest darmowa przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej.

Dokumenty, dodatkowe informacje

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.nnlife.pl/zycie. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!