Jesteśmy już w Grupie NN i wkrótce połączymy się z Nationale-Nederlanden w Polsce.

Dlatego od 1.08.2022 nasze spółki działają pod wspólnym logo Nationale-Nederlanden i nowymi nazwami:

  • MetLife TUnŻiR S.A. jako NNLife TUnŻiR S.A.
  • MetLife TFI S.A. jako Nationale-Nederlanden TFI S.A.
  • MetLife Services sp. z o.o. jako Nationale-Nederlanden Services sp. z o.o.

Od 12.10.2022 MetLife PTE S.A. jako NNLife PTE S.A.
 


 

 


Ubezpieczenia na życie


1 sierpnia 2022 firma ubezpieczeniowa MetLife TUnŻiR S.A. zmienia nazwę na NNLife TUnŻiR S.A. i przyjmuje logo Nationale-Nederlanden.

 


Fundusze inwestycyjne


1 sierpnia 2022 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmienia nazwę, logo i nazwy funduszy, subfunduszy i produktów emerytalnych (IKE oraz IKZE) na Nationale-Nederlanden.

 


Fundusze emerytalne OFE i DFE


12 października 2022 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zmieniło nazwę spółki na NNLife PTE S.A. i logo na NNLife.

Ogłoszenie planu połączenia Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
 

Zarząd Nationale-Nederlanden TFI S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00000181644, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 12 października 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A  Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Ogłoszenie planu połączenia Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. oraz Nationale-Nederlanden Services sp. z o.o. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

 

Zarząd Nationale-Nederlanden Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000051561, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. oraz Nationale-Nederlanden Services Sp. z o.o. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Ogłoszenie Aneksu nr 1 z dnia 8 sierpnia 2022 r. do planu połączenia NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

Zarząd NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej MetLife TUNŻiR S.A.), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028131, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aneks nr 1 do planu połączenia spółek NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 31 maja 2022 r. o treści jak w załączniku.

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Przemysłowa 26.

Ogłoszenie planu połączenia MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Zarząd MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028131, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31 maja 2022 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.