NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne

NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to stabilna firma o długoletniej tradycji. Na polskim rynku działamy od 1998 r. NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym jak również Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach którego oferujemy produkty IKZE i IKE.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Sławomir Tołwiński
Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Inwestycji
Krzysztof Kożuchowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii
Rafał Piotrowski

NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w ponad 18 krajach. Zaufało nam już ponad 15 mln klientów na całym świecie.

Dane spółki


Kapitał zakładowy

93 602 400 złotych


Kapitał wpłacony

93 602 400 złotych

NIP 

526-22-55-979

KRS 

nr 0000043539, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba 

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Bank Depozytariusz 

Deutsche Bank Polska S.A. 

Agent transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE

Proservice Fintecto sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Pozostałe informacje

Nadzór właścicielski

Ład korporacyjny

Komunikacja z akcjonariuszami

Informacja o zrównoważonym rozwoju

Dokumenty

Dokumenty,  polityki, informacje i ogłoszenia znajdziesz tutaj.